Publicerad: 2018-01-30 13:19 | Uppdaterad: 2018-01-30 13:53

Forskare fälls för oredlighet i forskning

Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen beslutade på tisdagen att fälla Paolo Macchiarini, Philipp Jungebluth, Bernhard Holzgraefe och Håkan Kalzén för oredlighet i forskning. Ärendet gäller artikeln ”Autologous peripheral blood mononuclear cells as treatment in refractory acute respiratory distress syndrome” som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Respiration 2015.

Artikeln är en fallbeskrivning av en patient med akut lungskada som 2011 fick ECMO-behandling på Karolinska Universitetssjukhuset och därefter experimentell behandling.

Tidigare vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright beslutade den 22 april 2016 att inleda en utredning om misstanke om oredlighet i forskning, efter att betänkligheter kring artikeln framförts till KI.

En högskola är enligt högskoleförordningen skyldig att utreda misstänkt oredlighet i forskning och kan under utredningen inhämta yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, vilket gjordes i det aktuella ärendet.

Enligt rektors beslut ska tidskriften Respiration underrättas med en begäran om att artikeln omedelbart dras tillbaka.

Ingen av de forskare som fälls är anställda vid Karolinska Institutet och därför är inga arbetsrättsliga åtgärder aktuella.

Senare i vår väntas rektor fatta beslut om misstänkt oredlighet i forskning som gäller sex artiklar till vilka Paolo Macchiarini är huvudförfattare. Däribland artikeln i The Lancet som beskriver transplantation av syntetisk protes i luftstrupe på människa.