Publicerad: 2021-10-11 11:10 | Uppdaterad: 2024-03-21 11:17

Forskar om ortopedi för traumapatienter

Patienter som får traumavård har ofta flera frakturer och andra ortopediska skador vilket i sig kan innebära livsfara. Anders Enocson forskar om hur ortopedkirurgin för dessa patienter kan bli bättre – från val av operationsmetod till samarbete i traumateamet.

Anders Enocson
Anders Enocson är läkare och professor i ortopedisk traumatologi. Foto: Stefan Zimmerman.

Vad forskar du om?

– Min forskning ligger nära min kliniska verksamhet som ortopedkirurg för traumapatienter – alltså personer som är svårt skadade och ofta har flera frakturer och andra ortopediska skador. Till stor del handlar forskningen om komplikationer efter ortopedkirurgi och hur vi ska bli bättre på att undvika dem i framtiden. Som både kirurg och forskare är jag särskilt inriktad på bäckenfrakturer, som är komplicerade och farliga. Min forskning sker dels med hjälp av olika register, dels i form av kliniska studier där vi jämför och utvärderar olika kirurgiska metoder.

Vilken typ av komplikationer gäller det?

– I värsta fall dödsfall. Det kan också handla om att operationer behöver göras om eller att operationssår blir infekterade. En enskild bruten arm hotar sällan patientens liv, men när patienten har många ortopediska skador samtidigt och/eller frakturer på bäckenet kan det innebära livsfara. Vi behöver också tänka annorlunda kring timing vid trauma jämfört med i annan ortopedi, och bedöma när patienten är tillräckligt stabil för att klara en operation.

– I viss mån forskar jag också om komplikationer vid annan ortopedi. Mitt enskilt viktigaste forskningsresultat är en utvärdering av två olika kirurgiska metoder vid höftledsoperation. Den ledde till ny praxis både i Sverige och utomlands, och att komplikationer i form av att den nya höftkulan hoppar ur led nästan har försvunnit.

Vad vill du åstadkomma?

– Jag vill vara med och driva utvecklingen av traumavård, både som forskare och kliniker. Det har skett stora förbättringar de senaste tio, femton åren, men det finns också en hel del kvar att göra. Något som jag känner mycket starkt för är utvecklingen av det multiprofessionella samarbetet mellan de olika yrken och medicinska specialiteter som finns i traumateamet runt patienten.

Om Anders Enocson

Professor i ortopedisk traumatologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Anders Enocson är född i Sollentuna 1968. Han utbildade sig till läkare vid KI med examen 1999 och fick läkarlegitimation 2002. 2009 disputerade han och 2015 blev han docent.

Enocson blev specialist i ortopedi 2007. Han är sedan 2016 överläkare vid ME Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Innan dess har han framför allt varit kliniskt verksam vid Södersjukhuset. 2010–2011 arbetade han ett år på Queen’s Medical Centre, Nottingham, Storbritannien. Han sitter i styrelsen för Svenska Traumaregistret och är medicinskt ansvarig för Traumaregister Karolinska.

Anders Enocson har anställts som professor i ortopedisk traumatologi vid Karolinska Institutet från 1 oktober 2020.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2021

Se en film