Publicerad: 2017-10-10 10:38 | Uppdaterad: 2024-04-08 10:40

Forskar om metoder som tidigt kan urskilja olika former av sköldkörtelcancer

Jan Zedenius forskar om cancer i sköldkörteln. Han vill förstå skillnaderna mellan olika former av sjukdomen och hur man tidigt ser skillnad på dem, så att alla patienter kan få den behandling som passar dem bäst.

Professor Jan Zedenius
Professor Jan Zedenius. Foto: David Bicho

Cancer i sköldkörteln drabbar omkring 600 personer per år i Sverige och är en av de snabbast ökande cancerformerna i världen. I de flesta fall är prognosen god, men det finns också mycket aggressiva varianter. Jan Zedenius vill med sin forskning utveckla metoder att på ett tidigt stadium se skillnad på olika former av sköldkörtelcancer.

– Idag får patienterna i stor utsträckning standardbehandling eftersom vi inte kan skilja på dem. Det innebär att vi överbehandlar vissa och underbehandlar andra. Målet med vår forskning är att kunna skräddarsy behandlingen för varje patient, säger han.

Mycket av Zedenius forskning utgår från en biobank som han och hans kollegor byggt upp under flera decennier.

– Det rör sig om fryst endokrin tumörvävnad från mer än 4 000 patienter, sparad från 1980-talet till idag. Eftersom den är kopplad till kliniska data är den verkligen en guldgruva.

Kunskap som Zedenius grupp varit med att forska fram har bland annat lett till att andra grupper utvecklat ett effektivt läkemedel mot medullär sköldkörtelcancer. Gruppen har också visat att proteinet Ki-67 kan användas prognostiskt vid sköldkörtelcancer för bättre anpassad behandling.

Ett förekommande problem efter sköldkörtelcancer är stämbandsförlamning på grund av nervskada. I samarbete med neurospecialister har Zedenius grupp bidragit till en ny teknik för att återställa nerven och normal talförmåga. Tekniken har prövats kliniskt på ett flertal patienter med goda resultat och presenteras hösten 2017 internationellt.

Om Jan Zedenius

Professor i kirurgi med särskild inriktning mot endokrinkirurgi vid Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi

Jan Zedenius är född i Stockholm 1955 och tog läkarexamen vid KI 1983. Han blev legitimerad läkare 1987 och specialist i kirurgi 1991. Zedenius disputerade vid KI 1995 och gjorde postdok vid University of Sydney, Australien, 1996–1997. Han blev docent 1999.

Som kliniker har Jan Zedenius varit chefläkare på Sophiahemmet 2014–2017 och dessförinnan i huvudsak arbetat vid Karolinska Universitetssjukhuset, där han även var verksamhetschef 2011–2014. Jan Zedenius utsågs den 1 oktober 2017 till professor i kirurgi med särskild inriktning mot endokrinkirurgi vid Karolinska Institutet, samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i  skriften ”From Cell to Society 2017".

Se en video