Publicerad: 2017-10-09 13:19 | Uppdaterad: 2017-10-12 12:15

Jan Zedenius - ny professor vid MMK!

Jan Zedenius har nyligen tillträtt som professor i kirurgi med särskild inriktning på endokrinkirurgi vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Han kombinerar sin professur med en anställning som överläkare vid Patientområde Bröst-, Endokrina tumörer och Sarkom vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan den 1 oktober är Jan Zedenius forskargruppledare för gruppen Endokrin kirurgi vid MMK.

Professor Jan Zedenius

Forskningsområde

Jan Zedenius forskning fokuserar på prognostiska faktorer i tyreoideacancer (sköldkörtelcancer) med sikte på personcentrerad behandling. Därutöver deltar han i projekt kring hormonproducerande binjuretumörer och neuroendokrina buktumörer. Forskningen är huvudsakligen inriktad på molekylärgenetiska förändringar i de olika tumörtyperna, men även epidemiologiska och kliniska, patientnära projekt ingår i forskningsprofilen.

Uppdrag

Jan Zedenius är sedan 2007 biträdande vetenskaplig sekreterare och medicinskt sakkunnig vid Cancerfonden.