Deltagare till studie sökes Föräldrar till barn mellan 6-22 månader sökes för att testa ett frågeformulär

Småbarnsåren är ofta en intensiv period där det händer mycket med barns utveckling och i familjers vardag.
I en ny studie vid Karolinska Institutet prövar forskare några frågeformulär om barns och föräldrars känslor och om barns temperament. Du som är förälder till barn mellan 6-22 månader kan delta i denna studie.

dekorativ bild

Föräldrar agerar på olika sätt för att hantera små barns känslor. Val av strategier för att hantera barns beteende påverkar hur barn utvecklas och mår. Det påverkar också hur trygga föräldrar känner sig i sitt föräldraskap. För att undersöka hur du som förälder hanterar dina egna känslor, ditt barns negativa känslor och temperament utvecklar forskarna vid Karolinska Institutet ett nytt frågeformulär. Dessa frågeformulär kommer att användas för att utvärdera effekterna av ett föräldrastödsprogram som just nu utvecklas vid Karolinska Institutet. 

Vem kan delta i studien?

Du kan delta i studien om du är förälder till ett barn som är mellan 6 och 22 månader.

Hur går studien till?

Förutom att besvara frågorna om att vara förälder och om ditt barns temperament så finns även några bakgrundsfrågor där du ombeds lämna uppgifter om kön, födelseår, födelseland, familjesituation, utbildning och sysselsättning. Det tar cirka 20-25 minuter att besvara frågorna.

I den här studien kommer forskarna också att genomföra ett fåtal filmade observationer av leksituationer med föräldrar och barn. I slutet av enkäten kommer därför en fråga om du är intresserad av att delta i en sådan tillsammans med ditt barn. Du får i så fall uppge dina kontaktuppgifter.
 

Anmälan

När du har läst informationen har du möjlighet att samtycka till att vara med och därefter kommer du vidare till enkäten.

Kontakt till forskare

Vid frågor om deltagande i studien vänligen kontakta huvudansvarig forskare Lene Lindberg, mail lene.lindberg@ki.se eller projektledare Anna Edenius, mail anna.edenius.ekback@ki.se

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.