Deltagare till studie sökes Föräldrar till barn mellan 3 och 17 år sökes till en studie om acceptans och upplevd stress i föräldraskap

Är du förälder till barn mellan 3 och 17 år och vill bidra till forskning kring föräldraskap? Då kan du delta i en studie på KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders) vid Karolinska Institutet där forskare vill studera hur egna tankar och stress förhåller sig till föräldraskap. Ditt deltagande går ut på att fylla i frågeformulär som handlar om acceptans, ditt sätta att agera och upplevd stress kopplad till ditt föräldraskap.

En pappa som lyfter sitt barn vid en basketkorg
Parental Health and Support Foto: Gettyimages.

Föräldraskap brukar associeras med mycket glädje men också kopplas till utmaningar och stress.  Tidigare forskning har visat att stöd till föräldrar vid stress-relaterad psykisk ohälsa ökar hela familjens välmående. I denna studie syftar forskarna till att undersöka föräldrastress och förälderns förhållningssätt till stress. 

I denna fas vill forskarna utvärdera två frågeformulär för föräldrar där ena formuläret handlar om acceptans och det andra - om stress. Forskarna hoppas med resultatet av denna studie kunna bidra till bättre stöd och hjälpmedel för föräldrar. 

Hur går studien till?

Du som är föräldrar till ett barn 3-17 år kan fylla i två frågeformulär först nu och sen igen om ca två veckor. Det tar ca 10 minuter att svara på frågorna. Du svarar  anonymt och därför kan vi inte påminna dig om att åter gå in och svara på frågorna om två veckor. Därför önskas det  att du lägger in en påminnelse i din egen kalender för att komma ihåg att svara på samma frågor igen om 14 dagar.

Anmälan

Kontakt till forskare

Om du har frågor om studien eller ditt deltagande, kontakta ansvariga forskare:

Tiina Holmberg Bergman genom e-post: tiina.holmberg.bergman@ki.se

Profile image

Tatja Hirvikoski

Anknuten till Forskning
Profile image

Therese Lindström

Assistent Klinisk

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.