Publicerad: 2023-10-10 13:38 | Uppdaterad: 2024-04-04 13:40

Fler organ för transplantation med mer skonsamma tekniker

Gabriel Oniscu ökar tillgången på organ för transplantation genom att använda ny teknik som gör det möjligt att bevara, utvärdera och förbättra organ utanför kroppen innan de opereras in i mottagaren.

Porträtt
Professor Gabriel Oniscu. Foto: Erik Flyg

Vad forskar du om?

-Jag är transplantationskirurg och forskar om olika sätt att hjälpa fler patienter som behöver en transplantation. Min tidiga forskning fokuserade på patientens väg till att bli placerad i kö för transplantation. På senare år har mycket av min forskning handlat om användning av nya tekniker där organen bevaras genom blodcirkulation vid normal kroppstemperatur, istället för genom nedkylning.

Vilka är fördelarna?

-Tekniken är mer skonsam mot organen. De utsätts för mindre syrebrist och tar därför mindre skada. En annan fördel är att återställd cirkulation i organen ger oss utrymme att undersöka deras funktion, vilket gör att vi kan godkänna betydligt fler organ för transplantation än tidigare. Eftersom det generellt råder stor brist på organ för transplantation är detta viktiga förändringar som räddar liv.

I framtiden vill vi även kunna förbättra organ utanför kroppen innan de transplanteras in i mottagaren – till exempel reducera fettet som ansamlats i en lever och göra den transplanterbar. Idag väljs många organ bort för transplantation för att de är för påverkade av ålder och sjukdom.

En annan mycket spännande möjlighet med blodcirkulation i mänskliga organ utanför kroppen är att donerade organ som inte passar för transplantation kan användas för forskning istället för eller som komplement till djurmodeller.

Hur länge kan organ fungera utanför kroppen?

-För forskningsändamål kan vi redan hålla vissa organ i gång i flera veckor. På lång sikt tror jag att vi kommer att nå dit även för organ som ska transplanteras. Av säkerhetsskäl kommer den utvecklingen gå betydligt långsammare.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2023”

Om Gabriel Oniscu

Professor i transplantationskirurgi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Gabriel Oniscu är född 1968 i Iasi, Rumänien, där han tog läkarexamen 1993. Han disputerade 2003 vid University of Edinburgh, Storbritannien, och har därefter varit verksam som forskare vid University of Edinburgh och som kliniker vid Royal Infirmary of Edinburgh. Oniscu var föreståndare (director) för Edinburgh Transplant Centre 2019–2022.

I samband med rekryteringen till KI blir han överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Gabriel Oniscu har anställts som professor i transplantationskirurgi vid Karolinska Institutet från 1 april 2023.

Se en film