Deltagare till studie sökes En studie om de hormonliknande effekterna av laktat

Karolinska Institutet och Åstrandlaboratoriet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker forskningspersoner till en studie som undersöker betydelsen av laktat som hormonliknande substans i muskeln, fettväven och hjärnan.

Person som springer på löpband
Foto: profivideos från Pixabay

Så går det till

Studien består av två delar med totalt fyra besök hos oss:

Förtester: Ett test av maximalt syreupptag på löpband (VO2max), samt analys av kroppsammansättning med DXA. Varje tillfälle tar ca 1 tim.

Huvudförsök: Du kommer få medverka i två separata försökstillfällen som involverar venös infusion av laktat (mjölksyra) eller koksalt (placebo) i ett vilande tillstånd. Under dessa två tillfällen kommer muskelprover, fettvävsprover samt blodprover att tas. Tidsåtgången beräknas till 5-6 tim för vartdera tillfället.

Tid och plats

Studien inleds i början av 2022 och pågår fram tills avslutande. Studien kommer att genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och på Karolinska Sjukhuset i Huddinge.

Ersättning

Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning. Ersättningen är skattepliktig. Du behöver ha ett svenskt personnummer för att erhålla betalning.

Vi söker dig som

Är kvinna eller man i åldern 20 – 40 år

Har ett BMI under 26, normalviktig

Har låg grad eller avsaknad av träning (max 1-2 pass per vecka)

Är fri från kronisk depression och ångest

Är fri från kroniska sjukdomar och rökning

Kontakt

Marcus Moberg

Anknuten till Forskning

Anmälan och frågor

För ytterligare information och intresse, kontakta:
Marcus Moberg, PhD
marcus.moberg@ki.se
+46 70 189 90 70

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.