Publicerad: 2020-09-03 12:00 | Uppdaterad: 2020-09-03 14:36

Djurrättsalliansen manifesterar på campus Solna

Djurrättsalliansen har just nu en kampanj för att ”pensionera” fem apor som ingår i forskning på KI. Kampanjen består av uppmaningar på sociala medier, brev och e-post till medarbetare och utdelning av flygblad vid campus i Solna. KI använder apor i medicinsk forskning när andra alternativ saknas, forskningen rör bland annat utveckling av vaccin.

Djurrättsalliansens kampanj ”Rädda KI-aporna” pågår sedan i våras och handlar om fem krabbmakaker som funnits på KI sedan 2009. I brev, e-post och sociala medier uppmanar de olika företrädare för KI att pensionera aporna.

Under första veckan i september finns Djurrättsalliansen på plats utanför KI:s campus i Solna och delar ut flygblad till medarbetare och studenter. Fredag den 4 september håller de i en manifestation utanför Astrid Fagraeus laboratorium (KM-F) i Solna.

Forskning med apor på KI

KI har under många år använt apor i den medicinska forskningen. De används när inga andra alternativ är möjliga och rör bland annat svåra infektionssjukdomar. Ett aktuellt exempel är forskning kring läkemedel och vaccin mot covid-19.

Användningen av djur i vetenskaplig forskning är strikt reglerat. Regleringen styrs av svenska lagar och EU-lagar om djurskydd. För att till exempel få utföra djurförsök i Sverige måste man ansöka om tillstånd hos en regional djurförsöksetisk nämnd som gör en etisk prövning där man väger påverkan på djuren mot allmännyttan av forskningen.

Makaker, Astrid Fagræus laboratorium, Karolinska Institutet, Solna. Foto: KM/KI.

Aporna på KI vistas i stora utrymmen inredda för deras naturliga beteendebehov och möjlighet att umgås socialt i grupp. Det är obligatoriskt med grundutbildning i försöksdjursvetenskap för alla forskare och medarbetare som arbetar med djur och djurförsök, och vidare utbildning beroende på roll.

Ett viktigt arbete pågår för att kunna minska antalet djur i medicinsk forskning, förbättra teknikerna och ersätta djurförsök med andra metoder.

Frågor om forskning med apor

Om du som medarbetare få e-post om aporna och har frågor kan du vända dig till registrator@km.ki.se.