Publicerad: 2021-09-03 15:01 | Uppdaterad: 2021-09-03 15:03

Djurrättsalliansen manifesterar på campus Solna

Djurrättsalliansen har just nu en kampanj för att ”pensionera” fem apor som ingår i forskning på KI. Kampanjen består av uppmaningar på sociala medier och utdelning av flygblad vid campus i Solna. KI använder apor i medicinsk forskning när andra alternativ saknas, bland annat i utveckling av vaccin.

Djurrättsalliansens kampanj ”Stoppa primatförsöken” handlar om fem krabbmakaker som funnits på KI sedan 2009. 

Under första veckan i september delar Djurrättsalliansen ut flygblad till medarbetare och studenter utanför KI:s campus i Solna. Fredag 3 september planerar de en manifestation utanför Astrid Fagraeus laboratorium (KM-F) i Solna.

Forskning med apor på KI

KI har under många år använt apor i den medicinska forskningen. De används när inga andra alternativ är möjliga och rör bland annat svåra infektionssjukdomar. Ett aktuellt exempel är forskning kring läkemedel och vaccin mot covid-19.

Användningen av djur i vetenskaplig forskning är strikt reglerat. Regleringen styrs av svenska lagar och EU-lagar om djurskydd. För att till exempel få utföra djurförsök i Sverige måste man ansöka om tillstånd hos en regional djurförsöksetisk nämnd som gör en etisk prövning där man väger påverkan på djuren mot allmännyttan av forskningen.

Makaker, KM-F, KI. Foto: KM/KI.

Apornas miljö

Aporna på KI vistas i stora utrymmen inredda för deras naturliga beteendebehov och möjlighet att umgås socialt i grupp. Det är obligatoriskt med grundutbildning i försöksdjursvetenskap för alla forskare och medarbetare som arbetar med djur och djurförsök, och vidare utbildning beroende på roll.

Ett viktigt arbete pågår för att kunna minska antalet djur i medicinsk forskning, förbättra teknikerna och ersätta djurförsök med andra metoder.

Frågor djurförsök

Om du som medarbetare har frågor om aporna kan du vända dig till registrator@km.ki.se.