Deltagare till studie sökes Deltagare sökes till en studie om tvångsmässigt hudplockande

När man har ångest eller oroar sig mycket är det vanligt för en del människor att de pillar, klämmer eller plockar på sin hud. Om hudplockande orsakar lidande eller påverkar hur man fungerar i olika sammanhang så kanske det handlar om dermatillomani - tvångsmässigt hudplockande. Forskare vid Karolinska Institutet genomför nu en studie där de testar effekten av internetförmedlad KBT för dermatillomani.

dekorativ bild
Getty Images Foto: Boyloso

Kort om studien

Tidigare forskning visar att KBT (kognitiv beteendeterapi) kan vara en effektiv behandlingsmetod för personer med dermatillomani. Utbudet av KBT i Sverige är begränsat och det är angeläget att hitta nya alternativa behandlingsformat så att fler personer kan erbjudas effektiv vård.

Hur går studien till?

För att kunna delta i projektet måste du ha dermatillomani och inte ha annan allvarlig psykiatrisk problematik. Det bedöms vid en intervju, där du får besvara frågor kring ditt hudplockande och övriga psykiska hälsa. För att resultaten av behandlingen ska kunna utvärderas kommer du få fylla i flera frågeformulär under studiens gång. Alla deltagare slumpas in i två grupper, där ena gruppen får internetbaserad KBT med stöd av en behandlare och den andra gruppen placeras på väntelista. Det kommer inte att på förhand gå att påverka vilken grupp du kommer att hamna i. Deltagare i väntelistegruppen kommer erbjudas internetbaserad KBT senast en månad efter behandlingsavslut för gruppen som får behandling först. Som deltagare i studien kommer du delta i en tio veckor lång internetförmedlad behandling med tre uppföljande sessioner för att öka chanserna att behandlingsframsteg kvarhålls.

Vem kan delta?

Studien är tillgänglig för personer med dermatillomani. Du måste vara minst 18 år och boende i Sverige för att kunna delta. 

Anmälan

För att anmäla dig till studien klicka på länken nedan:

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.