Deltagare till studie sökes Deltagare sökes till en studie om besvärande kroppsliga symtom

Lider du av långvariga fysiska symptom som begränsar ditt liv? Det kan handla om ihållande smärta, klåda, magbesvär, andningsproblem eller annat fysiskt obehag som varar i flera månader eller år. Nu kan du som har dessa besvär delta i en studie om psykologisk behandling via internet.

dekorativ bild
Getty images Foto: AsiaVision

Psykologiska faktorer kan förvärra upplevelsen av ett stort antal kroppsliga symtom och är ofta avgörande för symtomens långsiktiga konsekvenser. Detta gäller oavsett om du har en medicinsk sjukdom i botten eller inte.

Tidigare forskning har visat att psykologisk behandling kan minska den upplevda bördan av många typer av ihållande fysiska symtom – och bidra till bättre livskvalitet för drabbade personer. Du kan till exempel söka till studien om du vill bli mindre påverkad av irritable bowel syndrome (IBS), fibromyalgi eller annan kronisk smärta, frekvent tinnitus, intermittent förmaksflimmer, astma eller eksem.

Så går studien till

Den här studien är baserad vid Liljeholmens vårdcentral och undersöker hur effektiv en exponeringsbaserad psykologisk behandling via internet är för att förbättra måendet för personer som besväras av olika långvariga fysiska symtom. Forskarnas förhoppning är att behandlingen ska kunna minska din symtombörda och öka din livskvalitet.

Behandlingen i studien är textbaserad. Under 10 veckor loggar du regelbundet in på behandlingens webbsida, läser en text varje vecka, genomför dagliga praktiska övningar och kommunicerar med en behandlare via ett system som liknar e-post. Beprövade behandlingsstrategier skräddarsys efter dina unika behov.

Studien är en randomiserad kontrollerad prövning. Detta betyder att du som deltagare lottas till att antingen (i) påbörja behandling direkt eller (ii) genomföra ytterligare bedömning med stöd under 10 veckor innan behandlingen inleds.

Vem kan delta

För att vara med i studien behöver du vara bosatt i Stockholms län och vara minst 18 år gammal. Dina symtom behöver vara bedömda av läkare sedan tidigare. 

Du behöver ha tillgång till internet, kunna läsa och skriva på svenska och kunna arbeta med din behandling under 10 veckor. Inga fysiska besök krävs.

Anmälan

Om du anmäler dig kommer du att kallas till bedömning, vilket sker i form av ett videomöte eller över telefon. Deltagande i studien är kostnadsfritt.

Kontakt till forskare

Om du har frågor eller vill ha mer information om studien kan du kontakta ansvarig forskare:  Erland Axelsson, leg. psykolog, med. dr, erland.axelsson@ki.se

Erland Axelsson

Anknuten till Forskning
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.