Deltagare till studie sökes Deltagare sökes för studie om livskvalitet hos personer som genomgått behandling för malignt melanom

Är du 65 år eller äldre , har genomgått cancerbehandling för malignt melanom och är intresserad av om digital teknik kan användas inom vården för att öka stödet och livskvaliteten för patienter som överlevt cancer? Då är du välkommen att delta i en ny pilotstudie.

Photo by Ravi Patel on Unsplash
Photo by Ravi Patel on Unsplash

Vem kan delta

Vi söker individer som är 65 år eller äldre och som genomgått behandling för malignt melanom. Vi kommer att utrusta dig med bl.a. en smartklocka, en smart digital våg och en smart ​T-shirt som kommer att hjälpa dig att följa ditt fysiska mående. Genom en mobilapp kommer du erbjudas utbildningsmaterial kring livet efter cancersjukdom samt frågeformulär ​om ditt psykiska välbefinnande.​ Du ska också vara intresserad av att använda digitala metoder och vara van att använda en Androidtelefon, exempelvis en Samsung/Xiaomi.

Hur länge pågår studien

Pilotstudien pågår i 1-3 månader och är en del av det EU finansierade forskningsstudien LifeChamps. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten Dnr. 2022-00562-01

Kontaktuppgifter

För pilotstudien ansvarar Akademiskt Primärvårdscentrum (APC), Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet, CLINTEC samt Massive Dynamic Sweden AB.

Huvudansvarig för piloten är Panos Papachristou, läkare och forskare, vid APC & KI (NVS).

Vid intresse att delta kontakta oss genom detta formulär

Mer info om LifeChamps

Information till forskningsperson

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.