Deltagare till studie sökes Delta i studie om plågsamma eller störande symtom

Vill du lära dig strategier för att hantera fysiska symtom som gett dig starkt obehag under lång tid? Det kan handla om smärta, trötthet, mag-tarmbesvär, andningssvårigheter eller andra symtom – som återkommer under flera månader eller till och med år.

dekorativ bild
Getty images Foto: AsiaVision

Forskare vid Karolinska Institutet söker deltagare till en studie baserad vid Liljeholmens vårdcentral, där du som är medicinskt utredd för dina symtom kan ta del av beprövade strategier för att öka din livskvalitet. All kontakt sker via internet.

Tidigare forskning har visat att det går att öka vår livskvalitet och påverka hur mycket man lider av till exempel smärta, mag-tarmbesvär och trötthet genom att förändra våra vanor och hur vi hanterar våra symtom i vardagen. Detta gäller oavsett om  man har en medicinsk sjukdom i botten eller inte.

Studien som nu söker deltagare undersöker hur effektiv en exponeringsbaserad psykologisk behandling via internet är för att förbättra måendet för personer som besväras av olika långvariga fysiska symtom. Forskarna hoppas att behandlingen ska medföra minskad symtombörda och förbättrad livskvalitet hos patienterna. Studien passar för dig som vill bli mindre påverkad av exempelvis IBS (irritable bowel syndrome), fibromyalgi eller annan kronisk smärta, återkommande förmaksflimmer, obehagliga astmasymtom eller eksem.

Så går studien till

Bedömning av om behandlingen passar dig görs i samråd med primärvårdsläkare. Behandlingen är textbaserad. Under 10 veckor loggar du regelbundet in på behandlingens webbsida, läser en text varje vecka, genomför dagliga praktiska övningar och kommunicerar med en behandlare via ett system som liknar e-post. Behandlingen fokuserar på obehaget för symtomen och hur vi förhåller oss till våra symtom för att må bättre. Beprövade behandlingsstrategier skräddarsys efter dina unika behov.

Studien är en randomiserad kontrollerad prövning. Detta betyder att du som deltagare lottas till att antingen påbörja exponeringsbehandling direkt, eller att först genomgå ett hälsobeteendeprogram baserat på vårdens beprövade riktlinjer. Båda stödprogrammen innebär att du har kontakt med en behandlare, och båda pågår under 10 veckor.

Vem kan delta

För att vara med i studien behöver du vara bosatt i Stockholms län och vara minst 18 år. Du behöver vara besvärad av långvariga fysiska symtom. Det går bra att vara med i studien även om symtomen i grunden förklaras av en medicinsk sjukdom, som till exempel astma eller diabetes. Du behöver vara medicinskt utredd av läkare sedan tidigare, så att det inte är olämpligt för dig att medverka i studien. Du behöver även ha tillgång till internet, kunna läsa och skriva på svenska och kunna arbeta med din behandling under 10 veckor. Inga fysiska besök krävs. innan behandlingen inleds.

Anmälan

Om du anmäler dig kommer du att kallas till bedömning, vilket sker i form av ett videomöte eller över telefon. Deltagande i studien är kostnadsfritt.

Kontakt till forskare

Om du har frågor eller vill ha mer information om studien kan du kontakta projektledare Jonna Hybelius, leg. psykolog, via jonna.hybelius@ki.se eller ansvarig forskare Erland Axelsson, leg. psykolog, med. dr via erland.axelsson@ki.se

Profile image

Erland Axelsson

Anknuten till Forskning

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.