Deltagare till studie sökes Delta i en studie om uppfattning om beröring på händerna

Deltagare sökes till en studie som undersöker uppfattningen av icke-smärtsam beröring på händerna. Syftet med studien är att kartlägga hur ålder påverkar upplevelsen av beröring. Forskarna hoppas att studieresultaten ska bidra till ökad kunskap om olika neurologiska sjukdomar och symtom. Du som är mellan 43-55 eller 65-77 år är välkommen att delta.

dekorativ bild

Så går studien till

Före studien kommer du behöva slutföra en kort minnesuppgift och ett kognitiv test. Under själva studien/experimentet kommer du att få två svaga tryck på vänster pekfinger. Forskarna kommer då att be dig berätta vilken av de två trycken som känns starkast. Positionen för ditt högra pekfinger registreras med en liten kinematisk sensor. Studien tar ca en timme.

Plats

Studien äger rum på Karolinska Institutet Campus Solna, i Biomedicum, Solnavägen 9, 171 65 Solna.

Ersättning

Ersättning om en biobiljett eller 150 kr utgår. Ersättningen är skattepliktig. Du behöver ha ett svenskt personnummer för att erhålla betalning.

Vi söker dig som

  • är mellan 43-55 eller 65-77 år.
  • har normal syn (eller korrigerad till normal syn med hjälp av linser eller glasögon).
  • inte har några tidigare kända psykologiska eller neurologiska besvär/åkommor
  • inte tar någon medicinering för psykiska åkommor
  • förstår och talar grundläggande engelska
  • inte har deltagit i någon av våra tidigare studier (till exempel "Force Discrimination")
  • är helt frisk och inte varit i kontakt med någon som testat positivt för covid-19 under de senaste 14 dagarna.

Kontakt

Lili Timar

Anmälan och frågor

Om du är intresserad av att delta, skicka ett mejl till lili.timar@ki.se.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.