Deltagare till studie sökes Bli spermadonator till forsknings- och utvecklingsprojekt om fertilitet

Andrologilaboratoriet vid ANOVA är i många delar världsledande avseende kvalitet och metodutveckling inom laborativ andrologi - i dagligt tal spermaundersökningar. För utveckling, forskning och utbildning i området är vi i behov av donatorspermier.

Spermier
Bild: Steffen Erbe, Pixabay

För utredning av mannens fertilitet är spermaanalys det grundläggande steget. Vårt laboratorium har deltagit i WHOs arbete med rekommendationer inom detta område och i framtagandet av en svensk och internationell standard (ISO 23162). För att fortsätta vårt arbete är vi i behov av donatorspermier. 

Så går det till

Innan man blir accepterad som donator för forskning/utveckling/kvalitetskontroll undersöks ett spermaprov vid ANOVA - Karolinska Universitetssjukhuset, Norra Stationsgatan 69, plan 4.

Varje donation efter den första undersökningen ersätts med schablonbeloppet 300 kr. Donationstillfällen bokas via e-post när laboratoriet har behov. Laboratoriet gör endast diagnostiska undersökningar och inga befruktningsförsök.

Kontakt

Profile image

Lars Björndahl

Anknuten till Forskning

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.