Deltagare till studie sökes Besväras du av tvångstankar eller tvångshandlingar? Delta i en ny KBT-studie

Forskare vid Region Stockholm i samarbete med Karolinska Institutet genomför en studie där individuell KBT jämförs med ett nytt format för gruppbehandling. Du som är över 18 år, bor i Stockholm och lider av tvångssyndrom är välkommen att delta.

dekorativ bild
Getty Images Foto: AndreyPopov

Kort om studien

Tidigare forskning har visat att KBT är en effektiv behandlingsmetod mot tvångssyndrom. Tillgång till KBT-behandlingar i Sverige är begränsad. Med denna studie syftar forskarna till att hitta nya behandlingsformer så att fler patienter kan erbjudas bra vård. Forskarna också hoppas att resultatet av studien kan hjälpa förbättra behandlingsalternativen och livskvaliteten för berörda individer.

Hur går studien till?

För att forskare ska kunna utvärdera resultaten av behandlingen kommer du få fylla i flera frågeformulär. Du får prata med en läkare eller psykolog som kommer ställa frågor om ditt mående. Uppföljande besök sker även ca 7 månader och 16 månader efter behandlingens start för att undersöka om effekterna håller i sig. 

Alla som deltar i studien erbjuds behandling och slumpas till en av två grupper. En grupp får individuell KBT och träffar sin behandlare en till två gånger i veckan på OCD-programmet på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Den andra gruppen får gruppbehandling på Ångestenheten på Karolinska sjukhuset i Solna. Du kan inte påverka vilken grupp du kommer att hamna i. Det är därför viktigt att du som vill delta i denna studie kan tänka båda behandlingsalternativen och kan resa både till Solna eller Huddinge dagtid för behandling.

Vem kan delta?

För att delta ska du:

  • Vara minst 18 år
  • Ha tvångssyndrom (OCD)
  • Bo i Stockholms län 

Observera att behandlingen genomförs på Karolinska sjukhuset i Huddinge eller Solna.

Anmälan

För att anmäla ditt intresse till studien klicka på länken nedan:

Kontakt till forskare

Om du har frågor om studien eller om ditt deltagande, kontakta Ekaterina Ivanova, psykolog och projektledare genom e-post: ekaterina.ivanova@ki.se

Huvudansvarig för studien är professor Christian Rück

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Stockholms Läns Sjukvårdsområde. Dataskyddsombud nås på  gdpr.slso@sll.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.