Deltagare till studie sökes Besväras du av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)?

Barn tröstas av kvinna. Foto: Jordan Whitt
Foto: Jordan Whitt

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi har visat sig vara effektivt för att lindra symtom på PTSD. I en studie ska forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med Region Stockholm jämföra två olika KBT-behandlingar. Deltagare behandlas antingen under 15 veckor eller intensivt under några dagar. Personer som lider av PTSD kan delta i studien.

Hur går studien till? 

Alla som deltar i studien erbjuds traumafokuserad kognitiv beteendeterapi på Huddinge sjukhus och slumpas till en av två grupper. En grupp får veckovis behandling under 15 veckor. Den andra gruppen får en intensiv gruppbehandling på heltid under fem vardagar i rad som följs av tre uppföljande besök. 

Det kommer inte att gå att påverka vilken grupp du kommer att hamna i. Det är därför viktigt att du som vill delta i denna studie kan tänka båda behandlingsalternativen.  

Tidsåtgång 

Grupp 1: 15 veckors behandling. Behandlingen ges individuellt vid 15 tillfällen som är 90 minuter långa. 

Grupp 2: Intensiv behandling. Behandlingen ges under fem hela vardagar i rad följt av tre uppföljande besök. Du kommer inte kunna ha något annat planerat under dessa dagar, såsom andra sjukhusbesök eller liknande. Arbetet sker både i grupp och individuellt. 

Vem kan delta?

  • Du måste vara minst 18 år
  • Lida av PTSD
  • Bo i Region Stockholm

Deltagandet är gratis.

Kontaktuppgifter

Maria Bragesjö

Med dr, specialistpsykolog och ansvarig för studien

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.