Deltagare till studie sökes Besväras din ungdom av stark ångest över sitt utseende? Deltagare mellan 12 och 17 år sökes

Att en tonåring av och till känner sig missnöjd över sitt utseende är inte ovanligt och är helt normalt. Men om tankarna leder till så stark ångest att vardagen slutar fungera kan det vara dags att söka professionell hjälp. Just nu genomför vi en studie där vi testar två olika internetbehandlingar mot dysmorfofobi för barn mellan 12 och 17 år i hela landet.

tonårstjej tittar sig i spegeln
Foto: GettyImages

Dysmorfofobi – även kallat BDD efter engelskans body dysmorphic disorder – innebär att man upplever sitt utseende som så fult eller konstigt att det begränsar det dagliga livet. Fixeringen handlar inte primärt om vikten eller kroppen utan rör oftast ansiktet (t ex missnöje med huden, håret, näsan eller ansiktsform) och leder till mycket tidskrävande rutiner (som överdrivet sminkande och speglande) samt undvikande av sociala aktiviteter.

Kunskapen om BDD är begränsad och det kan vara svårt att få tillgång till rätt behandling. Tidigare forskning har visat att internetförmedlad behandling fungerar för vuxna med BDD. Därför vill forskare vid Karolinska Institutet, i samarbete med BUP, nu utvärdera två psykologiska behandlingar på internet för ungdomar med BDD. 

Behandlingen är kostnadsfri och öppen för deltagare från hela landet.

Hur går studien till?

Deltagare i studien får prova en av två olika behandlingar baserade på kognitiv beteendeterapi (KBT) med behandlarstöd via internet under 12 till 14 veckor. Tillsammans med vårdnadshavarna och med stöd av en behandlare får ungdomen gå igenom ett behandlingsprogram för att övervinna sin BDD.

Studien innebär också att barn och vårdnadshavare blir intervjuade och får svara på enkätfrågor – före, under tiden och direkt efter behandlingsperioden. Forskarna kommer därefter att intervjua deltagarna vid uppföljningsbesök med jämna mellanrum under det första halvåret efter genomgången behandling. Syftet med uppföljningssamtalen är att undersöka hur deltagarna mår efter avslutad behandling.

Vem kan delta?

För att kunna delta i studien ska du

  • vara en ungdom mellan 12 och 17 år med dysmorfofobi (du behöver ej ha diagnosen ställd redan, utan vi forskare tar reda på det)
  • ha tidskrävande rutiner/ritualer kring utseendet som tar flera timmar om dagen
  • inte primärt ha ångest som rör vikt och/eller kroppsform
  • inte ha besvär som förklaras bättre av en ätstörning
  • inte gått i kognitiv beteendeterapi för dysmorfofobi under det senaste året
  • inte gå i någon annan psykologisk behandling just nu
  • om läkemedel mot dysmorfofobi eller andra psykiska besvär (såsom SSRI) används, behöver de vara utprövade och stabila sedan minst 6 veckor
  • ha tillgång till dator och mobiltelefon med internetuppkoppling, samt kunna kommunicera på svenska i tal och skrift (då behandlingarna är på svenska)
  • ha minst en vårdnadshavare som kan vara delaktig i behandlingen
  • bo varsomhelst i landet. Vi vill helst att det första bedömningsbesöket och uppföljningsbesöken sker på plats på någon av våra mottagningar i Stockholm, Göteborg eller Lund. Om ni av praktiska eller ekonomiska skäl inte kan åka till närmaste mottagning, försöker vi så klart göra undantag och erbjuder bedömning via video.

Det är ok att ha andra diagnoser utöver dysmorfofobi, dock inte en pågående ätstörning. Däremot kan man delta om man har autism, ADHD eller något ångesttillstånd såsom social ångest. Dysmorfofobin ska dock upplevas som ett viktigt problem för ungdomen för att hen ska ha nytta av den här studien, och finns samtidig neuropsykiatrisk problematik är det en fördel om man har fått stöd och anpassningar för den. 

Mer information om studien

Här finns mer information om studien till ungdomar och vårdnadshavare.

Anmälan

Intresseanmälan görs via länken nedan, antingen av en vårdnadshavare eller av tonåringen själv.
 

En behandlare kommer sedan att kontakta er för en kort telefonintervju. Om det blir aktuellt att gå vidare med anmälan bokas ni in till en tre timmar lång intervju på plats på någon av våra mottagningar i Stockholm, Göteborg eller Lund, eller i undantagsfall via video. Minst en av vårdnadshavarna behöver vara med på besöken men vi ser helst att samtliga vårdnadshavare deltar.

Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Region Stockholm, Region Skåne och i Västra Götalandsregionen. Observera att det endast är vår mottagning i Stockholm som rekryterar deltagare i dagsläget. Mottagningarna i Göteborg och Lund kommer påbörja rekrytering senare. Som deltagare kommer ungdomen att räknas som patient vid någon av dessa BUP-mottagningar.

För mer information om studien besök ki.se. (infoga rätt länk, denna länk är ej klar än, vi har precis kontaktat KI kring detta)

Har ni frågor om studien?

Välkommen att kontakta studiekoordinator och leg. psykolog Anita Birovecz på telefonnummer 08-123 522 20, alternativt (och för snabbare kontakt) via e-post till anita.birovecz@ki.se.

Ansvarig forskare: Lorena Fernández de la Cruz, docent, psykolog, lorena.fernandez.de.la.cruz@ki.se

 

Profile image

Anita Birovecz

Studiekoordinator

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.