Deltagare till studie sökes Arbetar du som läkare vid en vårdcentral och möter patienter i ditt arbete?

Vi undersöker hur personal i hälso- och sjukvården navigerar i landskapet av individuella preferenser, vetenskapliga belägg, patientönskemål samt hälso- och sjukvårdens mål vid beslut om olika insatser i mötet med patienter.

dekorativ bild
Getty images Foto: FatCamera

Forskningsstudien utförs av Karolinska Institutet i samarbete med Linköpings universitet och Mälardalens universitet.

Målgrupp för studien är samtliga läkare (från underläkare till färdigutbildad specialist) som arbetar vid en vårdcentral eller husläkarmottagning. Deltagande i projektet innebär att man tar ställning till hur man skulle agera i sex korta scenarios. Detta beräknas ta max tio minuter.

Forskarna bakom studien hoppas att resultaten kan bidra till förbättringar när det gäller planering och omhändertagande av patienter inom primärvården.

Klicka på länken nedan för att få veta mer.  

Kontaktperson

Profile image

Marta Roczniewska

Senior Forskningsspecialist

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.