Deltagare till studie sökes Arbetar du som bud via digitala plattformar?

Att använda digitala plattformar för att hitta jobb har blivit populära, och har påverkat arbetsmarknaden för många. Forskare vid Karolinska Institutet undersöker hur arbete via dessa plattformar påverkar hälsa och välbefinnande. Nu söker ansvariga forskare efter deltagare till en kort enkätstudie. Du som arbetar med bud och leverans via digitala plattformar kan delta.

En man delar ut a leveransbud i trappuppgång
Foto: Getty Images

Om studien

Arbete via onlineplattformar har blivit vanligt de senaste åren. Framför allt inom bud, hemtjänst och taxi. Forskare vid Karolinska Institutet vill undersöka hur detta påverkar hälsa och välbefinnande för digitala plattformsarbetare. Förhoppningen är att förbättra budens arbetsvillkor och hälsa.

Hur går studien till?

Studien innebär att du fyller i en anonym enkäten online som tar cirka 15 minuter att genomföra. Frågorna handlar om ditt arbete som utförs via digitala plattformar och om din hälsa och ditt välmående. Du kan i enkäten önska om du vill fylla i en ny enkät efter 8 månader, som tar cirka 5 minuter att fylla i.

Vem kan delta?

Deltagare måste uppfylla följande kriterier:

  • Du bor och arbetar i Sverige
  • Du arbetar med bud och leverans via onlineplattformar
  • Du är över 16 år

Delta i studien

Frågor om studien och ditt deltagande?

Vänligen kontakta forskarna genom att mejla Filippa Lundh.

Ansvariga forskare

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.