Deltagare till studie sökes Är du tonåring? Vill du vara med i en studie och spela ett spel?

En student som arbetar vid sin dator.
Foto: Getty Images.

Vi söker tonåringar som vill vara med i en studie om hur vi uppmärksammar och lär oss från omvärlden. Studien är en del av forskningsprojektet UNIKA personer och familjer. I projektet undersöker vi hur människor med och utan sällsynta genetiska syndrom uppmärksammar och lär sig saker från sin omgivning.

Hur går studien till?

Studien består av två delar. I den ena delen spelar du ett spel från din dator hemma. Spelet tar ungefär 10–15 minuter att genomföra. Det du behöver är en dator/surfplatta med tangentbord och internetanslutning. Spelet har två delar, och det går bra att ta en paus i mitten.

I den andra delen tittar du på olika bilder och filmer på en dator medan en särskild kamera (en så kallad eye tracker) filmar ögats rörelser. Den delen av studien kan göras hos oss vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Som tack för att du är med får du en biobiljett.

Vem kan delta?

Vi söker dig som:
- Är 13-18 år gammal.
- Inte har något genetiskt syndrom.
- Inte har någon psykiatrisk diagnos som t ex ångest eller depression.
- inte tar någon medicin för psykiska åkommor.

Projektledare för studien är professor Ann Nordgren. Om du har frågor eller vill vara med i studien är du välkommen att kontakta oss.

Johan Lundin Kleberg, psykolog, docent
johan.lundin.kleberg@ki.se

Astrid Hallman, psykolog, doktorand
astrid.hallman@su.se

 

Kontaktuppgifter

Profile image

Ann Nordgren

Projektledare
Profile image

Johan Lundin Kleberg

Forskningsspecialist

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.