Deltagare till studie sökes Är du rädd för att andra tycker att du luktar illa? Delta i studie om internetförmedlad psykologisk behandling

man som luktar på sin tröja
Foto: I Love Photo.

Om du är du rädd för att andra tycker att du luktar illa så kan det handla om Olfactory Reference Syndrome (ORS). En person med ORS besväras av återkommande och påträngande tankar om att något är fel med den egna lukten, trots att andra säger att det inte stämmer. Ofta försöker man dölja eller kontrollera den egna lukten vilket tar mycket tid och hindrar en i vardagen.

Hur går studien till?

Man lottas till att antingen få behandlingen direkt eller så får man fördröjd behandling efter 10 veckor. Om man lottas till fördröjd behandling finns möjlighet till psykologiskt stöd via en krypterad internetplattform.

Vem kan delta?

För att deltaga i studien behöver du ha fyllt 18 år och besväras av påträngande tankar om att något är fel med den egna lukten, trots att andra säger att det inte stämmer (ORS).

Anmälan

Läs mer om studien och anmäla dig här

Kontakt 

Om du har frågor om studien eller om ditt deltagande, kontakta ansvarig forskare Volen Ivanov: 

Profile image

Volen Ivanov

Anknuten till Forskning
+46852482505

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.