Deltagare till studie sökes Är du mellan 13 och 17 år? Bidra till forskningen om depression genom att spela spel och svara på frågor.

Glad flicka vid sin dator.
Getty Images. Foto: Getty Images.

Vi söker deltagare till en kontrollgrupp (en frisk jämförelsegrupp) i ett forskningsprojekt om depression hos tonåringar. Studien vill undersöka hur tonåringar med och utan depression riktar sin uppmärksamhet och fattar beslut.

Forskningen görs som ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin. (BUP) i Stockholm. Forskningshuvudman för studien är Region Stockholm. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet.

Vilka kan vara med?

Du kan vara med om du är mellan 13 och 17 år. För att kunna vara med i kontrollgruppen får du inte ha en depression eller någon annan typ av psykisk ohälsa. Du får inte heller ha haft en sådan diagnos under de senaste sex månaderna.  Du får inte ha ett allvarligt synfel eller annat medicinskt tillstånd som gör det svårt att genomföra uppgifterna och inte heller ta medicin som kan påverka uppmärksamheten.

Hur går projektet till?

Studien har två delar. 

I del 1 av projektet får du komma till till oss på Barn- och Ungdomspsykiatriskt Forskningscentrum (Gävlegatan 22A i Vasastan, Stockholm) för att göra ett antal test som innebär att titta på olika bilder på en datorskärm i omkring 20 minuter. Samtidigt kommer vi att med hjälp av en speciell kamera (en s.k. ”Eye tracker”) registrera hur din blick rör sig.

Del 2 består av ett antal test/spel som du kan göra hemifrån med en vanlig dator med internetanslutning. Denna del av studien tar ungefär 20 minuter. Vissa deltagare kommer att få göra även denna del på plats när de besöker oss.

Du och din vårdnadshavare kommer också att få besvara några frågeformulär om din psykiska hälsa. Formulären tar omkring 30 - 50 minuter att genomföra. 

Undersökningarna är helt ofarliga och deltagandet är helt frivilligt. Det innebär att du kan avbryta ditt deltagande när som helst. När vi fått in all data från dig så får du 2 biocheckar som tack för ditt deltagande. 

Eftersom vi måste boka in ditt besök hos oss, samt även ha kontakt med både dig och din vårdnadshavare är det viktigt att telefonnummer och mailadresser till er stämmer. 

Intresseanmälan

Här gör du din intresseanmälan. 

Vid frågor kontakta

Profile image

John Hasslinger

Postdoktorala Studier;Anknuten till Forskning

Projektansvarig

Profile image

Johan Lundin Kleberg

Forskningsspecialist

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.