Deltagare till studie sökes Är du mellan 13 och 17 år? Bidra till forskningen om depression genom att spela spel och svara på frågor.

Glad flicka vid sin dator.
Getty Images. Foto: Getty Images.

Vi söker deltagare till en kontrollgrupp (en frisk jämförelsegrupp) i ett forskningsprojekt om depression hos tonåringar. Studien vill dels undersöka hur tonåringar med och utan depression riktar sin uppmärksamhet och fattar beslut, dels vill vi undersöka om detta kan förändras genom behandling med internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT). På så sätt kan studien bidra till mer kunskap om depression hos tonåringar.

Vilka kan vara med?

Du kan vara med om du är mellan 13 och 17 år. För att kunna vara med i kontrollgruppen får du inte ha en depression eller någon annan typ av psykisk ohälsa. Du får inte heller ha haft en sådan diagnos under de senaste sex månaderna.  Du får inte ha ett allvarligt synfel eller annat medicinskt tillstånd som gör det svårt att genomföra uppgifterna och inte heller ta medicin som kan påverka uppmärksamheten.

Forskningen görs som ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Barn- och ungdomspsykiatrin. (BUP) i Stockholm. Forskningshuvudman för studien är Region Stockholm. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2021-04158.

Hur går projektet till?

Om du väljer att vara med i studien kommer du att spela några korta spel och göra andra uppgifter framför en dator där du får titta på bilder av olika föremål och personer, samt svara på frågor om dem.

Studien har två delar.

  • Del 1 kan du göra hemifrån med en vanlig webbläsare och en dator med internetanslutning. Denna del av studien tar ungefär 20 minuter.
  • I del 2 av projektet får du titta på olika bilder framför en datorskärm i omkring 20 minuter. Samtidigt kommer vi att med hjälp av en speciell kamera (en s.k. ”Eye tracker”) registrera hur du tittar.

Det är möjligt att delta i bara en av de två delarna av studien. Du och dina föräldrar kommer också att få besvara några frågeformulär och en intervju om psykisk hälsa hos barnet. Formulären och intervjun tar omkring 30 - 50 minuter att genomföra.

Undersökningarna är helt ofarliga och deltagandet är helt frivilligt. Det innebär att du kan avbryta ditt deltagande när som helst. Som tack för ditt deltagande får du 1-2 biocheckar.

Intresseanmälan

Här gör du din intresseanmälan. 

Kontaktuppgifter

Vid frågor kontakta

John Hasslinger

Postdoktorala studier

Projektansvarig

Johan Lundin Kleberg

Forskningsspecialist

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.