Deltagare till studie sökes Är du en transman eller person med transerfarenhet som vill berätta om dina erfarenheter och upplevelser av mens?

Vi söker transmän eller personer med transerfarenhet i åldersgruppen 18-29 år till en studie om upplevelser och erfarenheter av mens och menscykel.

ögonlock
Foto: Kyle on Unsplash

Menstruella hälsa påverkar menstruerande personers livskvalité och allmänna hälsa. I Sverige har forskning om menstruell hälsa till stor del fokuserat på olika medicinska diagnoser. Karolinska Institutet genomför nu ett forskningsprojekt om personers erfarenheter och upplevelser av mens och menscykel. Syftet med forskningsprojektet är att utforska hur och på vilket sätt menstruation och olika faser under menstruationscykel påverkar den allmänna hälsan bland menstruerande personer 18-29 år i Sverige. Syftet är också att identifiera behov av hälsofrämjande insatser som kan bidra till en jämlik hälsa i befolkningen. Projektet genomförs i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Just nu söker vi deltagare till studien. Är du mellan 18-29 år, transman eller en person med transerfarenhet och erfarenhet av att menstruera och vill delta i studien?

Detta är en intervjustudie och en intervju beräknas ta ca 60 minuter. Intervjun sker antingen som ett möte på en avskild plats, via telefon eller en digital plattform.

Projektledare: Marie Klingberg-Allvin, barnmorska, professor Reproduktiv Hälsa
Medarbetare: Anna Wängborg, doktorand, barnmorska, magister global Sexuell och Reproduktiv Hälsa, Eva Åkerman, Folkhälsovetare, doktor i folkhälsovetenskap, Maria Persson, Master i global hälsa. 


Du är välkommen att ställa frågor till forskargruppen om du vill anmäla ditt intresse för att delta i forskningsprojektet kontaktar du Anna Wängborg, Eva Åkerman eller Maria Persson på nedanstående email eller telefonnummer.

Anna Wängborg, anna.wangborg@ki.se tel: 0733-994302
Eva Åkerman, eva.akerman.2@ki.se
Maria Persson, maria.persson.4@ki.se

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.