Deltagare till studie sökes Är du en gig-arbetare i Stockholm? Delta i en studie om gig-arbetares hälsa och välmående

Onlineappar för att hitta och utföra jobb inom leverans, taxi och olika frilansuppdrag har blivit populära på senaste åren och har präglat arbetsmarknad på ett påtagligt sätt. Forskare vid Karolinska Institutet undersöker hur arbete via onlineplattformar påverkar hälsa och välbefinnande hos gig-arbetare. Om du har arbetat via onlineplattformar i minst tre månader är du välkommen att delta i denna studie.

dekorativ bild
Foto: Getty, South_agency

Kort om studien

Att arbeta via onlineplattformar har blivit vanligt på senare tiden, de har blivit allt vanligare i särskilt inom leverans, hemtjänster och taxi. Forskarna vid Karolinska Institutet vill undersöka i en ny studie hur plattformsarbete påverkar hälsa och välmående hos gig-arbetare. Resultat av denna studie kan främja förbättringar för plattformsarbetarnas arbetsvillkor och hälsa.

Studiens design

För att delta i denna studie måste du först fylla i enkäten (det tar mindre än 5 minuter att fylla i). Då kommer du att bli kontaktad av forskarteamet och inbjuden att delta i så kallad Photovoice studien, som innebär att du kommer att fotografera ditt arbete och din arbetsdag med din mobiltelefon. Sedan kommer du att få diskutera dessa bilder i grupper med andra 6-8 arbetare som du. Du får möjlighet till att välja vilka sessionstider som passar dig bäst. Efter att ha genomfört de 4-5 sessionerna kommer du att få ekonomisk kompensation för din tid med 500 kronor.

Vem får delta?

Deltagande plattformsarbetare måste uppfylla följande kriterier:

  • har arbetat som plattformsarbetare i minst 3 månader
  • arbetsplats i Stockholm
  • i åldern 18-65 år
  • kunna delta i alla sessionerna
  • talar svenska, engelska eller spanska
  • kan använda sin mobiltelefon för att ta bilder

Hur kan jag delta?

Kontakt

Har du frågor om studien och ditt deltagande? Kontakta Shanli Hojjati genom e-post shanli.hojjati@ki.se eller ring: 08-524 860 37

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.