Publicerad: 2018-06-28 10:53 | Uppdaterad: 2019-05-23 10:55

Andrea Carmine Belin och Caroline Ran medförfattare i internationell storstudie

Andrea Carmine Belin and Caroline Ran, Neuro

Docent Andrea Carmine Belin och Postdoc Caroline Ran från institutionen för neurovetenskap är medförfattare till den stora internationella studien "Analysis of shared heritability in common disorders of the brain". Studien som publicerades i tidskriften Science den 21 juni, visar att flertalet psykiatriska sjukdomar delar underliggande genetiska samband.

I studien Analysis of shared heritability in common disorders of the brain har genetiska samband mellan migrän och andra sjukdomar som drabbar hjärnan studerats.

Resultaten från studien pekar på att psykiatriska sjukdomar delar viktiga likheter på molekylärnivå, vilket hittills inte framgått i dagens diagnostiska kategorier.

Institutionen för neurovetenskaps Andrea Carmine Belin och Caroline Ran är medförfattare till studien som är den största hittills inom området. Forskare från fler än 600 institutioner i hela världen har tillsammans samlat ihop och analyserat data från totalt 265,218 patienter och 784,643 kontrollpersoner. Genetiska mönster mellan 25 neurologiska och psykiatriska sjukdomar har studerats med hjälp av så kallade genome-wide association-studier (GWAS).

Studien visar att det finns en bred genetisk överlappning mellan olika psykiatriska sjukdomar, framförallt mellan hyperaktivitetssyndrom (ADHD), schizofreni, depression och bipolär sjukdom. Neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom och multipel skleros tycks däremot skilja sig mer från varandra samt från de psykiatriska sjukdomarna, förutom migrän, som var signifikant korrelerat med ADHD, depression och Tourettes syndrom.

Studien visar även att personlighetsdragets neuroticism ”emotionell instabilitet” i den allmänna befolkningen är signifikant korrelerad med nästan alla psykiska sjukdomar samt migrän.