Publicerad: 2016-09-19 12:54 | Uppdaterad: 2022-07-15 12:09

Alessandro Furlan får Dimitris N. Chorafas pris

Alessandro Furlan, forskarstuderande vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, har mottagit Dimitris N. Chorafas pris 2016 för sin doktorsavhandling "Neuronal types and their specification dynamics in the autonomic nervous system".

Alessandro Furlan får priset för sin forskning där målet är att identifiera molekylära mekanismer och signalvägar som reglerar nervsystemets utveckling, med särskilt fokus på det autonoma nervsystemet.

Alessandro Furlan är försteförfattare till en artikel i EMBO Journal där han beskriver transkriptionsfaktorn HMX1 roll för utveckling av det symatiska nervsystemets noradrenerga neuron. I en följande studie publicerad i Nature Neuroscience har han rapporterat att det sympatiska nervsystemet fungerar med en högre precision än vad som tidigare varit känt. Han är även medförfattare till en artikel i Science som beskriver de parasympatiska nervcellernas utveckling ur stamcellsliknande celler.

Alessandro Furlan kommer att försvara sin doktorsavhandling i november 2016 och därefter påbörja sin postdoktorala träning vid Cold Spring Harbor Laboratory i New York, USA.

Om priset

Dimitris N. Chorafas Foundation inrättades 1992 och stiftelsen har sedan 1996 ett samarbete med 23 partneruniversitet, däribland Karolinska Institutet. Ämnesområdet ”Medical science” vänder sig till nydisputerade alternativt doktorander som befinner sig i slutfasen av doktorandarbetet. Kandidaterna får vara högst 30 år vid disputation.