Adressändring Tidskriften Medicinsk Vetenskap

Här kan du anmäla adressändring gällande din prenumeration på Medicinsk Vetenskap.

Betalande prenumerant:

Skicka din gamla och din nya adress till: medicinskvetenskap@ki.se eller till Medicinsk Vetenskap, Kommunikationsavdelningen, Karolinska Institutet, Nobels väg 6, 17177 Stockholm.

Medlem i KI Alumni & Friends:

Om du har din prenumeration på Medicinsk Vetenskap genom KI Alumni så adressändrar du i nätverket genom att kontakta alumni@ki.se.

Student vid Karolinska Institutet:

Inför varje utskick används ett nytt utdrag från LADOK som uppdateras en gång per vecka med de ändringar som skett i folkbokföringsuppgifterna hos Skatteverket. Vill du göra en tillfällig adressänding kan du själv göra det direkt i LADOK. Vid problem, kontakta kursgivande institution.

Anställd vid Karolinska Institutet:

Skicka din gamla och din nya adress vid Karolinska Institutet till: medicinskvetenskap@ki.se.