Publicerad: 2021-11-01 14:04 | Uppdaterad: 2021-11-19 13:11

21,7 miljoner från Vetenskapsrådet till forskare vid NVS

mynt som rinner ur en glasvas
Foto: Pixabay: Olya Adamovich

Grattis till de sex forskare vid NVS som fått anslag från Vetenskapsrådet.

Medicin och hälsa

Marc Guitart-Masip, sektionen för ARC, får sammanlagt 2,4 miljoner kronor under tre år 2022-2024 för projektet ”Kartläggning av de neutrala och beräknande spåren av kontrollbrist och deras relevans för depression”.

Eric Westman, sektionen för klinisk geriatrik, får sammanlagt 5,2 miljoner kronor under fem år 2021-2025 för projektet ”Styrning av demensforskningen mot prec isionsmedicin - en hjärnavbildningsstudie för att förstå heterogeniteten i Alzheimers sjukdom”.

Davide Liborio Vetrano, sektionen för ARC, får sammanlagt 5,2 miljoner kronor under fem år 2021-2025 för projektet ”Biomarkörer som tecken på utveckling av multisjuklighet: sökande efter individanpassad behandling av kliniskt komplicerade äldre personer”.

Weili Xu, sektionen för ARC, får sammanlagt 2,4 miljoner kronor under tre år 2022-2024 för projektet ”Minskning av demensrisken hos äldre personer med karidometabol sjukdom”.

Humaniora och samhällsvetenskap

Grégoria Kalpouzos, sektionen för ARC, får sammanlagt 4,9 miljoner kronor under tre år 2022-2024 för projektet ”En undersökning av sambandet mellan accumulering av järn och mikroblödningar i hjärnan, kognitiv och fysisk funktion i en populationsbaserad studie om åldrandet genom maskinlärning”.

Post-covid

Erika Jonsson Laukka, sektionen för ARC, får 2 miljoner kronor 2021 för projektet ”Långvariga nedsättningar i kognitiv och lukt-funktion efter mild Covid-19 – modifierande faktorer, hjärnkorrelat och prognostisk betydelse för välbefinnande och vardaglig funktionsförmåga”.