Publicerad: 2017-03-30 11:32 | Uppdaterad: 2017-03-30 11:32

Yvonne Brehmer utnämnd till docent i psykologi

Yvonne Brehmer blev den 16 mars utnämnd till docent i psykologi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid KI.

Yvonne Brehmer disputerade 2006 vid Humboldt University, Berlin, Tyskland. Hon forskar om hjärnans plasticitet och effekten av kognitiv träning över livsspannet. Hon undersöker också neurala samband till åldersrelaterade kognitiva förändringar.

Hennes nuvarande forskningslinje är inriktad på interindividuella skillnader i associativt minne hos äldre. Yvonne Brehmer undersöker varför äldre i allmänhet verkar ha särskilt svårt att komma ihåg associativ information (till exempel att kombinera ett ansikte och ett namn). Varför är vissa äldre ganska bra på att komma ihåg associativ information, medan andra inte är det? Hon är särskilt intresserad av (a) strukturella och funktionella hjärnsamband, (b) kognitiva-, sociala-, och livsstilsfaktorer, och (c) genetiska markörer som kan förklara interindividuella skillnader i associativt minne.

Anknuten

Yvonne Brehmer

Enhet: ARC (Aging Research Center)
E-post: Yvonne.Brehmer@ki.se