Publicerad: 2017-06-19 22:41 | Uppdaterad: 2017-06-19 23:05

Yttrande över misstänkt oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, har nu lämnat sitt yttrande till KI avseende artikeln "Autologous Peripheral Blood Mononuclear Cells as Treatment in Refractory Acute Respiratory Distress Syndrome", publicerad i Respiration 2015. Detta efter att vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright i höstas beslutade att inleda ett ärende om oredlighet i forskning och i samband med det bad expertgruppen vid CEPN om ett yttrande.

Efter fortsatt utredning kommer KI:s rektor att fatta beslut i ärendet, osäkert när.