Publicerad: 2017-06-29 17:37 | Uppdaterad: 2017-06-30 13:54

Yttrande om misstänkt oredlighet i forskning

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, har nu lämnat sitt yttrande till KI avseende forskningsstudien ”Infusion av amniocyter från fosterhinna och liknande bindvävsstamceller vid vävnadsskada, blödning och/eller transplantat-kontra-värd-reaktion”.

Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright beslutade förra våren att utreda misstanke om oredlighet i forskning och i samband med det bad KI expertgruppen vid CEPN om ett yttrande.

Efter fortsatt utredning kommer KI:s rektor att fatta beslut i ärendet, troligen i höst.