Publicerad: 2017-10-19 18:12 | Uppdaterad: 2017-10-19 18:36

Yoga på schemat när KI:s rektor besökte NVS

KI:s rektor Ole Petter Ottersen besökte NVS. Foto: Johanna Bylund

KI:s rektor Ole Petter Ottersen tillsammans med KI:s ledning besökte NVS på torsdagen den 19 oktober för att få en närmare presentation av institutionens verksamhet och diskutera framtida strategier, utmaningar och lösningar.

Programmet bestod av promenad från Novum till Zanderska huset, Alfred Nobels allé 23 (ANA 23), med sällskap av studentrepresentanterna Elin Frisell och Hanna Rosen från fysioterapiprogrammet samt ställföreträdande prefekt Eric Westman med administrativ chef Ulla Cronfalk-Hernlund.

KI:s rektor Ole Petter Ottersen besökte NVS. Foto: Johanna Bylund

Första stoppet på besöket var vid ”Yogaträning – som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd”, ett interprofessionellt utbildningsmoment som leddes av Annette Heijne, universitetslektor och biträdande sektionschef för sektionen för fysioterapi. Därefter visades lärandemiljöerna i ANA 23 upp.

KI:s rektor Ole Petter Ottersen besökte NVS. Foto: Johanna Bylund

Maria Eriksdotter, prefekt, professor i geriatrik, presenterade NVS varefter viktiga frågor för framtiden lyftes i en allmän diskussion med NVS:s ledningsgrupp, chefsgrupp, medarbetare som representerade olika yrkesgrupper samt student- och forskarstudentrepresentanter.

KI:s rektor Ole Petter Ottersen besökte NVS. Foto: Johanna Bylund

Som avslutning promenerade forskarstudentrepresentanterna Chenhong Lin och Emelie Karlsson tillsammans med rektor till nästa institutionsbesök på Alfred Nobels allé 8.