Publicerad: 2020-06-18 13:58 | Uppdaterad: 2020-06-18 14:29

Yenan Bryceson ny professor i Translationell immunlogi

Yenan Bryceson
Yenan Bryceson är ny professor i Translationell immunlogi

Stort grattis till din professur! Vad betyder denna titel för dig?

– Det är jättekul och hedrande! Det skapar legitimitet till forskningen och jag ser fram emot att lära ännu mer om ämnet och leda gruppen framåt, säger Yenan Bryceson.


Berätta mer om er forskning

–  Vårt fokus är att identifiera ärftliga problem med immunförsvaret som kan orsaka allvarliga inflammations- och infektionssjukdomar. Vi använder humana prover för att studera immunförsvaret på gen- och cellnivå. Forskningen utförs i nära samarbete med kliniken där vi försöker identifiera orsaker och förklara mekanismer för patogenes så att patienter bättre kan diagnostiseras och behandlas, så kallad translationell forskning.


Vad fokuserar din forskargrupp på just nu?

– Vi har flera pågående forskningsprojekt om immunbrist. Vi har även ett pågående covid-19 projekt där vi tittar på unga personer utan kända riskfaktorer som drabbats av svår sjukdom för att möjligtvis identifiera genetiska mutationer som orsaker svår covid-19.

Kontakt

Emma Karlsson Kommunikatör