Publicerad: 2015-12-03 09:03 | Uppdaterad: 2015-12-03 11:09

Yabin Wei får forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Vi gratulerar Yabin Wei från gruppen Neurogenetik som får 3.150.000 kr från Vetenskapsrådet för "Internationell postdok".

Forskningsprojektet "Genomisk mosaicism i hjärnan: fokus på dess roll i neuropsykiatriska sjukdomar" kommer att utföras vid Scripps Research Institute, San Diego, och i samarbete med Dr. Villaescusa vid CMM och MEB, KI.

Forskargrupp: Neurogenetik, CMM

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare och minst två tredjedelar av bidragstiden ska tillbringas utomlands.