Publicerad: 2022-11-09 15:23 | Uppdaterad: 2022-11-09 15:23

World Occupational Science Conference

Bilder från föredrag mm på World Occupational Science Conference
Foto: Jiayi (Joy) Du.

Den första World Occupational Science Conference (WOSC) ägde rum 18-20 augusti 2022 i Vancouver, Kanada.

På plats från avdelningen för arbetsterapi var Anneliese Lilienthal och Matthias Möller som doktorander, docent Eric Asaba, biträdande lektor Margarita Mondaca samt biträdande lektor Lisette Farias. Dessutom närvarade Urša Bratun, en doktorand i Slovenien som har Eric som en av sina handledare. Pascale Heins, tidigare doktorandutbytesstudent vid avdelningen och anknuten forskare, samt Anders Kottorp, båda knutna till forskningsgruppen CACTUS - Cognitive Accessibility and Technology Use when Aging in home and Society, deltog också.

Bilder från föredrag mm på World Occupational Science Conference
Eric Asaba som presenterar på pre-workshopen 17 augusti 2022. Foto: Jiayi (Joy) Du.

Konferensen föregicks av pre-workshops den 17 augusti där Anneliese och Margarita deltog. Förmiddagsworkshopen var "Addressing praxis: A dialogue regarding the contribution of occupation to diverse processes of social transformation" och eftermiddagen var "Global Classroom: Diversifying perspectives in occupational science on structural inequality" där Eric var en av tre föredragshållare tillsammans med professor Gail Whiteford och professor Lynn Shaw.

Bilder på människor från World Occupational Science Conference
Anneliese Lilienthal med CSOS (Canadian Society of Occupational Scientists) och SSO:USA:s (Society for the Study of Occupation: USA) presidenter; Lynn Shaw och Betsy Francis-Connolly, samt Helen Lynch från University College Cork i Irland efter preworkshopen. Foto: Eric Asaba.
Bilder från föredrag mm på World Occupational Science Conference
Lisette Farias presenterar på WOSC. Foto: Jiayi (Joy) Du.

Lisette bidrog till två dialogiska sessioner, "Decolonizing occupational science: (Re)constructing the science that we want and need" och "Promoting an ‘unconference’ space for transformation of occupational science through critical dialogue." Lisette är också biträdande redaktör för Journal of Occupational Science (JOS) som var en av konferensens sponsorer. Under konferensen deltog hon i JOS-mottagningen för författare och recensenter och tidningens årliga redaktionsmöte.

Bilder från  World Occupational Science Conference
Laura Reinhold och Margarita Mondaca vid sin poster. Foto: Privat.

Margarita var en del av den dialogiska sessionen "Migration and human displacement: Global dialogue on the contribution of occupational science" och medförfattare till/handledare för studenten Laura Reinhold (European Master of Science in Occupational Therapy) för postern "Giving young-system-survivors a real chance - Envisioning possibilities: A critical dialogue study about occupational therapists promoting young-system-survivors participation in society."

Bilder från föredrag mm på World Occupational Science Conference
Pascale Heins. Foto: Jiayi (Joy) Du.

Den inbjudna doktoranden från Nederländerna, Pascale, hade en podiumpresentation, "Social participation in community-based occupations: Experiences of people living with dementia", och en poster, "Experiences of being in a multidisciplinary Innovative Training Network: Technology and dementia."

Bilder på människor från World Occupational Science Conference
Anders Kottorp, Eric Asaba och Melissa Park med Susan Forwell, ordförande i WOSC, och Clare Hocking, redaktör för Journal of Occupational Science. Foto: Eric Asaba.

Anders bidrog till en podiumpresentation, "Older adults’ experiences of crime in deprived neighbourhoods: An occupational justice perspective."

 

Anneliese Liliethal, Margarita Mondaca, Urša Bratun, Verena C. Tatzer, Alison Foura, och Matthias Möller äter middag i samband med konferens.
på Anneliese Lilienthal, Margarita Mondaca, Urša Bratun, Verena C. Tatzer, Alison Foura och Matthias Möller som njuter av en trevlig middag efter dag 2 av konferensen. Foto: Privat. Photo: Anneliese Liliethal.

Avdelningens doktorand baserad i Tyskland, Matthias, hade en podiumpresentation, "Recovery as a model for future psychiatric care? Reflections from the perspective of social justice.”

Bilder från föredrag mm på World Occupational Science Conference
Urša Bratun. Foto: Jiayi (Joy) Du.

Doktoranden från Slovenien Urša och Eric hade en talarstolspresentation om "Temporality in the meaning-making of retirement-aged workers: Societal versus individual perspectives."

 

Bilder på människor från World Occupational Science Conference
Eric Asaba, Mary Black, Jaime Daniel Leite Junior, Ana Paula Serrata Malfitano, Anneliese Lilienthal och Anders Kottorp framför Annelieses poster. Foto: Eric Asaba.

Avdelningens doktorand, Anneliese, med sina handledare Lisette och Eric hade en posterpresentation om "Visual methods for exploring narratives in occupations of caring."

Sammandrag för alla presentationer finns i JOS-tillägget. 

Konferensen var ett fantastiskt tillfälle att engagera sig i diskussion och reflektion kring det yrkesvetenskapliga området. Närvarande var personer från cirka 35 olika länder, som också gav möjlighet att höra presentationer och engagera sig i djupa diskussioner kring konferensens tema "Occupation and Society: Global to Local perspectives for the future."

Konferensen inleddes med en keynote av Dr. Sridhar Venkatapuram, som är en akademisk utövare aktiv inom global- och folkhälsoetik och rättvisa. Den första delen av hans föredrag handlade om vetenskap och värderingar, och om hur forskare ofta hävdar att de är fria från att ha värderingar, men i förhållande till covid-19-vaccinojämlikhet verkar det inte vara fallet. Vetenskapen är inte värdefri när den bidrar till att de rikaste människorna och ekonomierna i världen vaccineras, medan andra grupper saknar tillgång. Hans minnesvärda kommentar från detta var att vi kan ha "godkänt i naturvetenskap, men icke godkänt i etik." Han föreslog att man skulle överväga att ha en teori eller ram för moraliska rationella värderingar för varför man forskar om det man forskar om. Och att mått som BNP kanske inte är lika med livskvalitet på det sätt vi tänker på, att ett intersektionellt perspektiv kan behövas.

Den andra keynoten gavs av Dr. Lilian Magalhães som har ett forskningsfokus på occupational rights för utsatta och rasifierade befolkningar. Hennes föredrag byggde på diskussionen om rättvisa som kräver en avkolonisering av vetenskapen och antyder att andra kunskaper kan behöva omfamnas. När vi lyssnade fick vi i uppdrag att ifrågasätta om informationen vi har inom våra områden är felaktig (mest troligt), och att tänka på att informationen vi behöver kanske finns precis framför oss men vi har inte sett den ännu! Som ett exempel från en uppsats på spanska från 2021 av Perilla, Magalhães, Pérez, Olivero, Cortes, Montero & Arias, "The concept of native science includes spirituality, community, creativity and technologies to maintain the environment and care for human life; involving aspects such as space and time, language, thinking and perception, nature and human feelings, the relationship of the human being with the cosmos and all aspects related to natural reality.” Genom sitt föredrag uppmanade hon oss att motstå en dragning mot universalitet och att omfamna arbetet mot ömsesidighet.

Ytterligare höjdpunkter var kontinuiteten som erbjöds genom att träffa forskare som har varit engagerade vid avdelningen, såsom Suzanne Huots senaste besök på KI i september 2022 som en del av Global Bridges Program and Exchange. Vidare delade vi en lunch med Ana Paula Serrata Malfitano som hade bidragit till en tidigare division 3Y och som fortsatte med att vara en keynotetalare vid World Federation of Occupational Therapists Conference i Paris veckan efter WOSC. Möte med olika KI-doktorandkursgivare som Melissa Park och Keven Lee vid McGill University som bidrar till en KI-kurs i höst, Observation och visuella metoder i vårdvetenskaplig forskning. Det var också ett nöje att träffa doktorander som deltagit i tidigare virtuella doktorandkurser samt att delta i nätverksfrukost för doktorander där vi ytterligare kunde träffas och dela våra projekt med doktorander.

Människor och natur från World Occupational Science Conference
Vyer från Stanley Park, Vancouver, Kanada. Foto: Anneliese Lilienthal.

Konferensen gav tillfällen för större kontemplation och reflektion över betydelsen av språk och hur skillnader i språk kan ha inverkan på kommunikation om ”occupation” mellan dem eller ha olika förståelse mellan olika grupper. Det påminde oss om att inte anta att vi alla förstår saker på samma sätt. Den visade andan av arbete som utförs inom området arbetsvetenskap, inklusive influenser som kommer från andra områden än arbetsterapi.

Selfie på Margarita Mondaca och Anneliese Lilienthal i Stanley Park.
Margarita Mondaca och Anneliese Lilienthal efter en promenad i Stanley Park i samband med avslutningen av konferensen. Foto: Anneliese Lilienthal.

Vidare var dialogen kring avkolonisering inom ramen för denna internationella konferens, från keynotes till dialogiska sessioner, podier och måltidssamtal stimulerande och gav oss mycket att tänka på i det globala norr. Att vara belägen i Vancouver gav oss möjlighet att bevittna ett rörande erkännande av ursprungsbefolkningens land eftersom mötet ägde rum på det traditionella territoriet för Kustsalish-folket, inklusive territorierna xʷməθkwəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish), Stó:lō, och Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh)-nationerna. Detta ger möjlighet att ifrågasätta den mark vi står på och hur den potentiellt har utnyttjat andra för att tillåta oss att vara där vi är, språket vi använder, vår kultur, våra system och att aktivt engagera oss i vår medvetenhet om hur detta formar vår kunskap i våra liv och i vår forskning.

Tack till Jiayi (Joy) Du vid University of British Columbia för att vi fick dela många av hennes fotografier från konferensen.

Text: Anneliese Lilienthal med kollegor.