Publicerad: 2019-05-24 14:50 | Uppdaterad: 2019-05-24 16:25

World No Tobacco Day: Viktig tobaksforskning vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Anti-tobaksdagen (World No Tobacco Day) infaller i år den 31 maj. Vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) bedrivs omfattande forskning kring tobak, och dess samband med ohälsa.

Under det senaste året har forskare vid institutionen varit involverade i mer än ett 40-tal studier som rör tobak.

I en studie i Annals of Neurology av Zhan och Fang, studerades rökningen och risk för ALS. Genom att använda en ny statistik teknik, så kallad mendelian randomisering hos över 12 000 patienter med ALS och 23 000 kontroller kunde forskarna visa att rökning sannolikt ökar risken för ALS.

Smoking and amyotrophic lateral sclerosis: A mendelian randomization study.
Zhan Y, Fang F
Ann. Neurol. 2019 Apr;85(4):482-484

Via det svenska tvillingregistret har forskare studerat sambandet mellan rökning, snus och typ 2 diabetes. Rökare löpte i studien en 70% ökad risk att utveckla typ 2 diabetes, medan snusarnas risk var 20% förhöjd.  Genetiska mekanismer påverkar sannolikheten för att börja röka och snusa.

Tobacco and type 2 diabetes: is the association explained by genetic factors?
Carlsson S, Kuja-Halkola R, Magnusson C, Lagerros YT, Andersson T
Int J Epidemiol 2019 Feb;():

I ett samarbete mellan forskare i Örebro och institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) studerades över 9000 män som fyllt i frågeformulär i samband med mönstringen. Undersökningen visade att låg stresstolerans hos ungdomar (unga värnpliktiga) kraftigt ökar risken för att senare börja röka.

Low stress resilience in late adolescence and risk of smoking, high alcohol consumption and drug use later in life.
Kennedy B, Chen R, Fang F, Valdimarsdottir U, Montgomery S, Larsson H, et al
J Epidemiol Community Health 2019 Jun;73(6):496-501

Passiv rökning har tidigare kopplats till risk för luftvägsinfektioner hos barn. I en flergenerations-studie undersökte Molero och kollegor om behandling med rökavvänjningsmedicinen Vareniclin hos föräldrar kunde minska risken att insjukna i RS-virus och liknande luftvägsinfektioner hos små barn. Barn till föräldrar som behandlades med vareniclin löpte en 33% minskar risk att vårdas för RS-virus och liknande luftvägsinfektioner. Studien är viktig eftersom den identifierar en ny möjlighet att förebygga en av de svåraste infektionerna hos små barn.

Parental nicotine replacement therapy and offspring bronchitis/bronchiolitis and asthma - a nationwide population-based cohort study.
Molero Y, Zetterqvist J, Lichtenstein P, Almqvist C, Ludvigsson JF
Clin Epidemiol 2018 ;10():1339-1347

I en statistisk studie av Andersson och kollegor, som byggde på data från flera nordiska länder uppskattades antalet cancerfall som kan undvikas om rökning upphör i de nordiska länderna. Modellen visar att upp till 430 000 cancerfall kan förebyggas i Norden fram till 2048 om rökning försvinner. Men även en mindre minskning av rökning kan förebygga ett stort antal cancerfall.

Tackling the tobacco epidemic in the Nordic countries and lower cancer incidence by 1/5 in a 30-year period-The effect of envisaged scenarios changing smoking prevalence.
Andersson TM, Engholm G, Brink AL, Pukkala E, Stenbeck M, Tryggvadottir L, et al
Eur. J. Cancer 2018 11;103():288-298.

Mer information om tobak och ohälsa:

Kontakta Professor och barnläkare Jonas F Ludvigsson.

Se också:

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/03/23/svenska-barnlakare-tar-stallning-for-ett-tobaksfritt-sverige/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/barnlakaren-forklarar-darfor-ar-det-ett-problem-att-unga-roker