Publicerad: 2023-02-22 10:39 | Uppdaterad: 2023-02-22 10:54

Workshops om peer learning - för dig som möter studenter i verksamhetsförlagd utbildning

I mars och april finns två tillfällen att delta i en workshop om peer learning. Den vänder sig till alla medarbetare som arbetar där studenter utbildas.

Peer learning är en pedagogisk metod för att lära med och av varandra, en viktig del i det verksamhetsintegrerade lärandet (VIL).

läkarstudenter
Läkarstudenter, KI. Foto: Martin Stenmark.

- Den här workshopen är relevant för alla medarbetare, oavsett profession, som möter studenter ute i klinik. Vi hoppas på en bredd av deltagare. Det här ger en bas för att kunna vara en professionell förebild och stödja studenters lärande i deras verksamhetsintegrerade lärande, säger Katarina Rolfhamre, pedagogisk utvecklare på Enheten för Undervisning och lärande (UoL) och en av de som leder workshopen.

Hur är workshopen upplagd?

- Vi träffas under en eftermiddag, utbyter erfarenheter och lär oss några principer för peer learning. Vi kommer också att träna på att skapa en strukturerad peer learning-aktivitet. 

Vad hoppas ni att deltagarna tar med sig när de går hem? 

- Att de själva vågar prova att handleda sina studenter i par eller grupp, och att ha fått diskutera utmaningar och se fördelar med metoden. 

Två tillfällen i vår

Workshopen ordnas vid två tillfällen (välj ett):

Fler workshops planeras för hösten 2023.

Kontakt

Katarina Rolfhamre Adjungerad adjunkt