Publicerad: 2015-09-30 10:05 | Uppdaterad: 2015-09-30 10:14

Workshops i idé- och affärsutveckling

Har du en idé du vill utveckla vidare eller funderar du på hur du ska komma igång med att förverkliga ditt affärskoncept? Då är du varmt välkommen att delta i CoLab Flemingsbergs workshopserie under hösten 2015.

Workshopserien är kostnadsfri och vänder sig till studenter, anställda, doktorander, forskare och alumner på Södertörns högskola och Karolinska Institutet. Du kan välja om du vill delta på hela workshopserien eller om du väljer fristående tillfällen. Vid deltagande av minst sex tillfällen får du ett diplom. Serien kommer att hållas i Flemingsberg/Campus Huddinge.

Program kl.16-18

20 oktober - Utveckla din idé

Ett första steg i utvecklingen av din ide och affärskoncept är att utveckla ditt erbjudande utifrån de behov dina potentiella kunder har. Du får ta del av goda exempel och jobba enligt modellen NABC.

3 november - Affärsmodellen

Vid detta tillfälle jobbar vi med att visualisera och testa olika varianter av affärsmodeller enligt Business Model Canvas. Målsättningen är att du ska få en överblick över de olika delar som behöver utvecklas för att du ska kunna bygga upp din verksamhet.

10 november - Marknadsföring och försäljning

För att nå ut till dina kunder behöver du kommunicera att din verksamhet finns. Detta tillfälle ger dig tips både kring traditionell försäljning men också kring marknadsföring via sociala medier.

18 november - Design thinking

Denna workshop ger dig tips om hur du kan använda designmetoder för att utveckla din idé och affärskoncept för att öka konkurrenskraften i ditt företag.

25 nov - Från tanke till handling

För att din affärsidé inte bara ska bli en skrivbordsprodukt får du möjlighet att ta fram en konkret plan för hur du ska gå vidare för att bygga upp din verksamhet. Vi utgår från din vision och jobbar med både hinder, framgångsfaktorer, mål och viktiga steg du bör ta.

2 december - Sälj in din affärsidé
Venture Cup ger tips kring hur du tar fram en säljande pitch samt ger dig tillfälle att öva dig på att presentera din idé och affärskoncept på ett säljande sätt.

För anmälan eller mer information kontakta ide@sh.se