Publicerad: 2024-02-12 10:36 | Uppdaterad: 2024-02-12 10:36

Workshops för alla som möter studenter i verksamhetsförlagd utbildning

Kvinna och man i labbmiljö pratar med varandra.
Foto: Liza Simonsson.

Under våren ordnas flera workshops om peer learning och IPL (interprofessionellt lärande), för alla som arbetar där studenter utbildas.

Region Stockholm, Karolinska Institutet och Marie Cederschiöld högskola bjuder in till kostnadsfria workshops om Peer learning - att lära med och av varandra, samt om interprofessionellt lärande (IPL) - att lära med, av och om varandra.

- Den här tillfällena är relevanta för alla medarbetare, oavsett profession, som möter studenter ute i klinik. Vi hoppas på en bredd av deltagare. Det här ger en bas för att kunna vara en professionell förebild och stödja studenters lärande under VIL/VFU, säger Katarina Rolfhamre, pedagogisk utvecklare på Undervisning och lärande.

Vad hoppas ni att deltagarna tar med sig när de går hem? 

- Att de själva vågar prova att handleda sina studenter i par eller grupp! Och också att de har fått tillfälle att diskutera utmaningar och se fördelar med metoderna. 

Datum

Kontakt