Publicerad: 2023-09-06 17:40 | Uppdaterad: 2023-09-06 20:38

Workshops för alla som möter studenter i verksamhetsförlagd utbildning

Kvinna och man i labbmiljö pratar med varandra.
Foto: Liza Simonsson.

Under hösten ordnas fyra workshops om peer learning och IPL (interprofessionellt lärande). De vänder sig till alla medarbetare som arbetar där studenter utbildas.

Region Stockholm, Karolinska Institutet och Marie Cederschiöld högskola erbjuder under hösten fyra workshops: två om Peer learning - att lära med och av varandra och två om interprofessionellt lärande (IPL) - att lära med, av och om varandra.

läkarstudenter
Läkarstudenter, KI. Foto: Martin Stenmark.

- Den här workshoparna är relevanta för alla medarbetare, oavsett profession, som möter studenter ute i klinik. Vi hoppas på en bredd av deltagare. Det här ger en bas för att kunna vara en professionell förebild och stödja studenters lärande under VIL/VFU, säger Katarina Rolfhamre, pedagogisk utvecklare på Enheten för Undervisning och lärande.

Vad hoppas ni att deltagarna tar med sig när de går hem? 

- Att de själva vågar prova att handleda sina studenter i par eller grupp, och att ha fått diskutera utmaningar och se fördelar med metoderna. 

Fyra tillfällen i höst

Läs mer och registrera dig på länkarna nedan. 

Peer learning

IPL

Kontakt

Katarina Rolfhamre Adjungerad adjunkt