Publicerad: 2024-05-20 16:08 | Uppdaterad: 2024-05-27 12:15

Workshop om hur du kan främja psykologisk trygghet i undervisning

Tecknad bild av flera personer som samtalar i en grupp.
Grupp med personer som samtalar med varandra. Foto: Bild genererad av Midjourney.

Vad är psykologisk trygghet och hur kan du tillämpa konkreta strategier när du undervisar och möter studenter eller kollegor? Nu finns möjlighet att delta på en workshop där du får lära dig mer, samt reflektera och diskutera tillsammans med andra.

Att undervisa och handleda med kvalitet vid Karolinska Institutet handlar inte bara om att förmedla kunskap och kompetens utan också om att skapa ett tryggt och inkluderande rum för de som ska lära sig. Genom att medvetet psykologisk trygghet bidrar du till en miljö som främjar lärande, tillväxt och innovation.

Tidigare i våras ordnade Undervisning och lärande ett välbesökt webbinarium om psykologisk trygghet och som en förlängning av det erbjuds nu två workshoppar i september (en på svenska respektive engelska). 

Varför erbjuder ni de här aktiviteterna kring psykologisk trygghet?

– Det var ett stort intresse för psykologisk trygghet i vår webbinarieserie ”Bites of Learning” och i diskussionerna fanns önskemål om att dels ha en engelsk variant och dels att få mer tid att jobba med frågan, så det följer vi upp nu och ger två workshops, säger Teresa Sörö, avdelningschef för Kontinuerligt lärande och professionell utveckling, och som leder workshopen tillsammans med Natalie Jellinek, pedagogisk utvecklare. 

För vem

Workshopen är öppen för dig som är

  • medarbetare eller anknuten till KI
  • medarbetare inom Region Stockholm och privata aktörer med vårdavtal
  • du är också välkommen att ansluta om du är medarbetare vid ett annat lärosäte.