Skip to main content
Publicerad: 2019-09-30 12:17 | Uppdaterad: 2019-09-30 12:32

Workshop: Hur kan LIME bidra till genomförandet av strategi 2030?

Den 16 september bjöds LIME:s personal in till en workshop med syfte att diskutera och komma med idéer om hur institutionen skulle kunna bidra och stödja genomförandet av strategi 2030 på KI.

Post-it lappar med olika idéer på hur alla på KI kan bidra till Strategi 2030
Pågående arbete under workshop - Hur kan LIME bidra till genomförandet av strategi 2030?

Maria Deckeman, workshopens facilitator, delade upp deltagarna i fyra olika grupper. Därefter ombads de att gruppvis reflektera över hur vi alla kan se till att strategi 2030 blir en angelägenhet för hela KI, med fokus på organisationskultur och kärnvärden. Varje grupp skulle först skriva ner olika idéer på post-it-lappar, utvärdera dessa och till sist välja ut de tre viktigaste för att dela dem med de övriga grupperna.

När alla idéer presenterats av samtliga grupper, ordnades de in i olika kategorier. Deltagarna fick sedan välja den kategori de var mest intresserade av och som de sannolikt skulle kunna engagera sig i. Här är några av de ämnen/teman som togs upp:

Börja inifrån – var en förebild, bekanta dig med och bli en ambassadör för Strategi 2030.

En gemensam terminologi – förenkla kommunikationen, förbättra samarbetet, minska missförstånden.

Hotellmetaforen "Motel 6 eller Ritz Carlton" – är KI fortfarande ett forskningshotell? Om så är fallet, vilken typ av hotell är KI? Om så inte är fallet, vad bör vi sträva efter att bli?

"Vad?!!!  – Nej, snarare "Varför?" Genom att hjälpa alla att förstå varför är det lättare att relatera till "hur" och "vad".

Ett konkret återkopplingsprogram – Identifiera vad som stödjer/hindrar eller vad som är bra/dåligt, återkoppla, förändra och erbjuda stöd i processen. Detta skulle kunna resultera i forskning kring ämnet, publikationer, förbättringsarbete.

Fem deltagare hade i slutet av workshopen anmält intresse att delta i fortsatt arbete. En uppföljningsmöte kommer att hållas senare under hösten tillsammans med rektor Ole Petter Ottersen.


 

Contact

Maria Deckeman Specialist