Publicerad: 2017-10-26 13:58 | Uppdaterad: 2017-10-26 14:23

WHO och IASP uppdaterar självmordspreventivt stödmaterial till medier

Världshälsoorganisationen (WHO) och International Association for Suicide Prevention (IASP) har publicerat en uppdaterad version av sitt självmordspreventiva stödmaterial till medier, originaltitel Preventing suicide: a resource for media professionals - update 2017.

Materialet och mer information om det finns på WHO:s webbsida.

Fler stödmaterial om självmordsprevention finns att läsa här.