Publicerad: 2014-08-18 11:34 | Uppdaterad: 2014-08-18 13:49

WHO Chemical Risk Assessment Network

IMM är medlem i WHO Chemical Risk Assessment Network, som har till syfte att förbättra den internationella riskbedömningen av kemikalier. Professor Annika Hanberg är kontaktperson och IMM kommer att vara representerat vid kommande möte i Paris 8-10 oktober.