Publicerad: 2021-12-20 09:55 | Uppdaterad: 2021-12-20 09:58

Webbutbildning: Research ethics for postdocs in medicine

De medicinska fakulteterna i Sverige har i ett samarbete tagit fram en kort, kondenserad nätbaserad utbildning i forskningsetik för postdoktorer.

Den som genomgått utbildningen får ett intyg. Utbildningen är inte poänggivande men kan förstås läggas till som en pedagogisk merit i CV:t.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen