Publicerad: 2016-03-16 03:30 | Uppdaterad: 2016-03-16 04:29

Webbsändning: Pedagogiska akademins nya ledamöter berättar om studentcentrerat lärande

Karolinska Institutets (KI) utbildningskongress den 17 mars 2016 fokuserar på studentcentrerat lärande. Inför kongressen har de fem nya ledamöterna i KI:s pedagogiska akademi, samtliga vid NVS, intervjuats om sitt arbete och olika aspekter av ett studentcentrerat lärande.

De nya medlemmarna i KI:s pedagogiska akademi är Anna Carin Wahlberg, Eric Asaba, Helena Salminen, Malin Nygren-Bonnier och Sofia Vikström. Läs mer om ledamöterna i en nyhetsartikel här.

Utbildningskongressen 2016 hålls helt på engelska och äger rum i Aula Medica. Det är styrelsen för utbildning som bjuder in med syfte att skapa möjlighet för lärare att nätverka och diskutera olika aspekter av studentcentrerat lärande.

Läs mer om kongressen här.

Se intervjuerna med pedagogiska akademins nya ledamöter!

Anna Carin Wahlberg, som intervjuas om ”Studenter som katalysatorer i utvecklingsprocesser

Eric Asaba, som intervjuas om ”The Contempory Classroom” (på engelska)

Helena Salminen, som intervjuas om ”Undervisning i geografiskt utspridda lärandemiljöer”

Malin Nygren-Bonnier, som intervjuas om ”New curriculum – from idea to implementation” (på engelska)

Sofia Vikström, som intervjuas om ”Critical Reflection” (på engelska)