Publicerad: 2020-06-08 11:18 | Uppdaterad: 2020-06-10 10:22

Webbinarium ”Pandemier: Rollen för ett medicinskt universitet, nu och i framtiden”

KI:s faktultetsråd bjuder in alla medarbetare, studenter och anknutna att delta i ett webbinarium den 16 juni för att diskutera hur KI kan och bör bidra under en pandemi och vilka lärdomar vi kan göra för framtiden

Covid-19-pandemin har haft en stor effekt på vårt samhälle och resulterat i en extrem belastning på vården världen över. Flera av KI:s forskare har engagerat sig i den offentliga debatten, delat forskningserfarenheter och haft synpunkter på olika strategier. KI, i likhet med övriga universitet, bör genom kritisk dialog bidra till att skapa en arena för debatt där forskare kan lyfta sina åsikter och bidra med kunskap från deras respektive expertområden.

Vi önskar er välkomna till en diskussion med en panel av talare samt möjlighet för frågor i syfte att lära av varandra och tillsammans bli bättre förberedda för framtiden.

Tid och digital plats: 16 juni kl. 12.00-13.30 via Zoom.

Registrera dig nu och se programmet som publiceras inom kort. https://nyheter.ki.se/webbinarium-pandemier-rollen-for-ett-medicinskt-universitet-nu-och-i-framtiden


Fakultetsrådet via

Johan von Schreeb and Gunilla Karlsson Hedestam