Föreläsningar och seminarier Webbinarium på barnkonventionens dag: En framtid för världens barn?

2020-11-20 9:00 - 11:30 Add to iCal
Barn i skolålder

Fredag den 20 november kl. 9.00-11.30 hälsar vi dig välkommen till ett webbinarium om en av de största utmaningarna för vår generation - att skapa en värld där barns behov och rättigheter blir verklighet. Inledningstal av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

I år presenterades rapporten “A future for the world’s children?” som är framtagen av UNICEF, WHO och den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Enligt rapporten står världens länder inför enorma utmaningar. Inget av världens länder lyckas för närvarande ge sina barn tillfredsställande utvecklingsmöjligheter när det gäller hälsa, miljö och framtid.

Coronapandemin har nu ytterligare försvårat situationen. När världen gör en omstart efter pandemin, måste barns behov sättas i centrum. Barn måste också göras delaktiga i beslut som rör dem samt sättas i fokus för genomförandet av Agenda 2030. En positiv utveckling är möjlig genom ökat samarbete och tydliga politiska prioriteringar, såväl nationellt som internationellt.

Med rapporten som grund bjuder vi in till ett webbinarium, där beslutsfattare, forskare, näringsliv, ideell sektor och barn- och ungdomsrepresentanter diskuterar vilka konkreta åtgärder som krävs för att åstadkomma en hållbar förändring med särskilt fokus på vad Sverige behöver göra.

Så här deltar du

Registrera dig redan nu! 

Du deltar genom länk till direktsändningen.

För frågor i förväg

Skicka ett mejl till: Barn.framtid@akademikonferens.se

Program

09:00–09:05
Moderatorer

Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige och Jennie Gustafsson, ordförande i Sveriges elevråd (SVEA)

09:05–09:10
Välkomna!

Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet

09:10–09:15
Inledningstal av H.K.H. Kronprinsessan Victoria
09:15–09:30
Presentation av rapporten “A future for the world´s children?”
 • Mariam Claeson, former Director Global Financing Facility for Women and Children, Världsbanken
 • Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa och tidigare chef för hälsa på UNICEF
09:30–10:00
Panel reflekterar över rapporten
 • Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet
   
 • Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030
   
 • Lotta Velin, studentrepresentant SIGHT-nätverket
10:00–10:05
Barn och ungas reflektioner

Film med barn om deras tankar kring barnkonventionen.

10:05–10:15
Pausgympa med Kajsa Bergqvist och reflektioner kring hälsa och idrott
10:15–10:30
Hur kan rapportens slutsatser implementeras på kommunal nivå i Sverige?

Samtal med representanter från diplomerade Barnrättskommuner för UNICEF Sverige:

 • Anna Ragén, kommunfullmäktiges ordförande i Karlskoga kommun
 • Cecilia Ljung, folkhälsochef, Karlskoga och Degerfors kommuner
10:30–11:00
Paneldiskussion med forskare, representant från företagsvärlden, politiken och ideell sektor. Hur kan dessa fyra sfärer samverka för en bättre framtid för barn?
 • Tobias Alfvén, docent i global hälsa vid Karolinska Institutet samt ordförande i Svenska Läkaresällskapet
 • Carl Bennet, huvudägare i Getinge & Arjo
 • Acko Ankarberg, ordförande riksdagens Socialutskott
   
 • Jan Bertoft, generalsekreteraren för Sveriges Konsumenter
11:00–11:15
Avslutande ord från moderatorer och Friday's for Future
 • Isabelle Axelsson, Friday's for Future
   
 • Pernilla Baralt, generalsekreterare UNICEF Sverige och Jennie Gustafsson, ordförande i Sveriges elevråd (SVEA)

Arrangörer

Seminariet arrangeras av Karolinska Institutet, UNICEF Sverige, SIGHT och Svenska Läkaresällskapet.