Publicerad: 2016-06-13 00:22 | Uppdaterad: 2016-06-13 00:41

Webbenkät om teknologi för tidig upptäckt Parkinsons sjukdom – alla över 20 år kan delta!

Forskare vid sektionen för tillämpad neuroendokrinologi genomför just nu en webbenkät i EU-projektet i-PROGNOSIS, ett projekt som fokuserar på tidig upptäckt av Parkinsons sjukdom.

I projektet kommer teknologi som mobiltelefoner, accelerometerklockor, TV-spel och annat intressant användas. Enkäten handlar om hur potentiella användare upplever dessa apparater.

Det enda kriteriet för att kunna delta i enkäten är att du är över 20 år.

Enkäten finns på sex olika språk, du hitter den på projektets hemsida via denna länk: http://www.i-prognosis.eu/?page_id=1084.

Läs mer om i-PROGNOSIS här: http://www.i-prognosis.eu.

Sprid gärna enkäten vidare!

Kontakt